Keskkonnaveeb

Keskkonnaõiguse rubriik on suletud, kuna senine koostöö ESTLEX infosüsteemiga lõppes!

—————

Metsadega seonduvad kitsendused kohalike omavalitsuste tasandil. 25.03.2021. a avaldas Keskkonnaamet pressiteate, milles teatasid täiendavast ja mugavamast info hankimise viisist, seonduvalt metsade majandamisega. Nimelt on kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega metsa majandamisele seatud kitsendused nüüd kõigile nähtavad internetikaardil. Nimelt uuendas Keskkonnaamet metsaregistri kaardikihi teavet, mis sisaldab nüüd ka kohalike omavalitsuste poolt üldplaneeringutega seatud kitsendusi metsade majandamisele. Uuendatud teave aitab muuhulgas metsateatistega seotud otsuste langetamisel paremini arvestada kohalike kogukondade soovidega enda piirkonna metsade majandamisel.

Kaardirakenduse saab avada siit – https://register.metsad.ee/#/ – Kaardikomplektis „Muud“ tuleb aktiveerida kaardikiht „Üldplaneeringute piirangud“. Täpsustatud kaardikihil on üldplaneeringutega seatud kitsendusi metsade majandamisele 20 kohaliku omavalitsuse territooriumil kogupindalaga 33 429 ha. Valdavalt on üldplaneeringute kaudu seatud kitsendused seotud lageraiete keelamisega või lageraielangi suuruse piiramisega asulate lähedastes metsades. Samuti on üldplaneeringute kaudu kaardikihile märgitud palju selliseid metsaosi, mille kohta esitatud metsateatisi soovivad kohalikud omavalitsused enne kinnitamist kooskõlastada. See aitab kohalikel omavalitsustel arvestada kogukondade soovidega kodukohametsade majandamisel. 

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh viidatud pressiteated).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.03.2021 – 31.03.2021. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 6 muutunud, 2 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (27 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.03 – 31.03.2021): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 6 tk):

Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaminister 09.03.2021 määrus nr 16
jõustumiskuupäev 21.03.2021

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 6 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 34 tk):

Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaminister 11.12.2019 määrus nr 68
jõustumiskuupäev 23.12.2019

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 07.03.2014 määrus nr 34
jõustumiskuupäev 28.03.2014

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 25.03.2021 määrus nr 32
jõustumiskuupäev 09.04.2021

Püsiksannika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaminister 09.03.2021 määrus nr 16
jõustumiskuupäev 21.03.2021

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Asjakohased aktid vastaval perioodil puuduvad.

Tagasi üles