Arhiiv 01.03.2017 – 30.04.2017. a

Kas kaevandada või mitte? Kas kaevandada või mitte – nii on püstitatud küsimus ühes artiklis, mis on avaldatud sotsiaalmeediakanalis Eesti Geoloog (https://eestigeoloog.wordpress.com/2017/04/13/kalle-kirsimae-kas-kaevandada-voi-mitte/). Vastavat infokanalit veab seltskond Eesti Geoloogia Seltsi (http://www.egeos.ee) geolooge. Viidatud artiklis annab Tartu Ülikooli geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe oma arvamuse teemal, kas ja kuidas Eestis peaks maavaravarusid kasutama. Lisaks nimetatud kirjutisele leiab sotsiaalmeediakanalist Eesti Geoloog veel palju huvitavat, sh avatakse Rail Balticu teemasid.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati sotsiaalmeediakanalit Eesti Geoloog (https://eestigeoloog.wordpress.com/).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.03.2017 – 30.04.2017. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 9 muutunud, 5 lisandunud ja 3 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 10. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (72 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 20 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.03 – 30.04.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku 13 tk):

Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.04.2017 määrus nr 72
jõustumiskuupäev 18.04.2017

Kukka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.03.2017 määrus nr 68
jõustumiskuupäev 14.04.2017

Uljaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.03.2017 määrus nr 69
jõustumiskuupäev 14.04.2017

Nätsi-Võlla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 24.03.2017 määrus nr 66
jõustumiskuupäev 07.04.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 9 tk (kokku 35 tk):

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Asjaõigusseadus
Riigikogu 09.06.1993 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.1993

Toote nõuetele vastavuse seadus
Riigikogu 20.05.2010 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2010

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 08.09.2005 määrus nr 233
jõustumiskuupäev 01.10.2005

Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas
Vabariigi Valitsuse 05.05.2005 määrus nr 93
jõustumiskuupäev 20.05.2005

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 5 tk (kokku 12 tk):

Kikepera looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 17.04.2017 määrus nr 73
jõustumiskuupäev 01.05.2017

Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 17.04.2017 määrus nr 74
jõustumiskuupäev 01.05.2017

Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.04.2017 määrus nr 72
jõustumiskuupäev 18.04.2017

Kukka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.03.2017 määrus nr 68
jõustumiskuupäev 14.04.2017

Uljaste maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.03.2017 määrus nr 69
jõustumiskuupäev 14.04.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 3 tk (kokku 4 tk):

Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.04.2004 määrus nr 177
jõustumiskuupäev 09.05.2004

Neeruti maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 16.11.1999 määrus nr 355
jõustumiskuupäev 29.11.1999

Kukka maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 29.04.1998 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 09.05.1998

Tagasi üles