Arhiiv 01.07.2017 – 31.07.2017. a

Virtuaalreaalsuse elamus Eesti Loodusmuuseumist. Kui soovid kohtuda ürgsete ja eelajalooliste elukatega, siis Eesti Loodusmuuseum pakub selleks head võimalust, virtuaalreaalsuse abil. Eesti Loodusmuuseumi näitusest „Müstiline ürgmeri“ on valminud 360-kraadine virtuaalreaalne versioon, mille abil saab pea reaalselt kogeda sadade miljonite aastate pikkust ajarännakut ning tutvuda ürgsete mereelukatega!

Virtuaalreaalsuse filmiseanss kestab ca 7 minutit ning selle vältel reisib selle vaataja läbi 6 erineva ajastu, kokku sadu miljoneid aastaid. Korraga saavad filmielamusi nautida 10 inimest. Filmi saab vaadata nii eesti, vene kui inglise keeles. Atraktsioon ei ole soovitatav alla 5 aastastele lastele.

Filmiseansid toimuvad kuni augusti lõpuni teisipäevast pühapäevani kell 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16, neljapäeviti ka kell 17 ja 18. Lisaks täistundidele saab filmi vaadata ka muul ajal elava järjekorra põhimõttel, vastavalt võimalusele. Sügisesed ja talvised seansiajad avaldatakse augustikuu lõpus. NB! Kui soovite filmi vaadata kindlal kellajaajal või suurema seltskonnaga (alates 5 inimest), soovitatakse tulekust ette teada telefonil 6411739.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 26.07.2017. a teadet (www.loodusmuuseum.ee)..

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.07.2017 – 31.07.2017. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 14 muutunud, 4 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 7. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.07 – 31.07.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku 11 tk):

Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 117
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Allikukivi maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 118
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Luhasoo looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 119
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 120
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 14 tk (kokku 28 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kalapüügiseadus
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Toote nõuetele vastavuse seadus
Riigikogu 20.05.2010 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2010

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Pakendiaktsiisi seadus
Riigikogu 19.12.1996 seadus
jõustumiskuupäev 01.03.1997

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 4 tk (kokku 10 tk):

Mihkli looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 117
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Allikukivi maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 118
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Luhasoo looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 119
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 120
jõustumiskuupäev 15.07.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 10 tk):

Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused
Keskkonnaministri 22.09.2004 määrus nr 122
jõustumiskuupäev 30.09.2004

Tagasi üles