Arhiiv 01.07.2020 – 31.07.2020. a

Tähista Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva looduses matkates! Keskkonnaamet kutsub 15.-16. augustil Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva ja Eesti looduse päeva puhul matkama. Matkapäevadega meenutatakse kevadist looduskaitsekuud tunnuslausega „Hoia, mida armastad!“ ja samuti Euroopa kaitsealade päeva, mille teemaks oli 2020. a „Tervis loodusest“. Keskkonnaamet kutsub retkelisi kaitsealadele, kus koos mõtiskleda looduse ja tervise tähtsusest meie elus. Täpsem info leitav siit – https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/keskkonnaamet-kutsub-15-16-augustil-eesti-looduskaitse-110-sunnipaeva-ja-eesti-looduse-paeva

Kes soovivad aga ka omal käel Eesti loodust avastada, siis neile võib huvi pakkuda värske juhis (hea tava põhimõtted), kuidas soodes vastutustundlikult liikuda. Vt juhist siit – https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/keskkonnaamet-ja-loodusturismi-ettevotjad-kutsuvad-inimesi-soodes-vastutustundlikult-liikuma

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.07.2020 – 31.07.2020. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 4 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (9 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 5 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.07 – 31.07.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 11 tk):

Kavilda ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.07.2020 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 24.07.2020

Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 määrus nr 50
jõustumiskuupäev 07.07.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 29 tk):

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 11 tk):

Kavilda ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.07.2020 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 24.07.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 21 tk):

Esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles