Arhiiv 01.10.2017 – 31.10.2017. a

Aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbralikuma ettevõtte selgitamise konkurss. Kuni 30. novembrini saab esitada kandidaate selle aasta keskkonnateo ning keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile. Konkursi eesmärk on tunnustada neid, kes on oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks.

Konkursile oodatakse osalema eraisikuid, ettevõtteid ja organisatsioone. Keskkonnateo kategooriasse saavad kandidaate esitada kõik – teo autor, koostööpartnerid või lihtsalt tähelepanelikud inimesed, kellele on oluline keskkonnategu silma jäänud. Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile oodatakse osalema kõiki organisatsioone, kes on oma tegevuses silmas pidanud ka keskkonna heaolu ehk on panustanud keskkonnasaaste vähendamisse ja keskkonnahoiu suurendamisse. Lisainfo kandideerimise kohta: www.keskkonnatunnustused.ee

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 01.11.2017. a Keskkonnaministeeriumi (http://www.envir.ee/et/uudised/algas-konkurss-aasta-parima-keskkonnateo-ja-keskkonnasobralikuma-ettevotte-selgitamiseks) pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.10.2017 – 31.10.2017. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (20 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 8 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.10 – 31.10.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Energiatõhususkohustuse jaotuskava
Vabariigi Valitsuse 12.10.2017 määrus nr 151
jõustumiskuupäev 20.10.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 6 tk):

Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse korraldamine ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud alused
Keskkonnaministri 04.01.2007 määrus nr 2
jõustumiskuupäev 15.01.2007

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2018. aastaks
Vabariigi Valitsuse 26.10.2017 määrus nr 157
jõustumiskuupäev 01.11.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 1 tk):

Esitletavad aktid puuduvad.

Tagasi üles