Arhiiv 01.01.2017 – 31.01.2017. a

Tartu Ülikooli loodusmuuseum tutvustab haruldasi museaale. 24.01.17. a teatati Eesti vanima muuseumi poolt, et seoses peatse 215 aastase tegevusaja täitumisega tutvustatakse igas kalendrikuus 3D-mudelina haruldasi loodusteaduslikke museaale. Täpsemalt – loodusmuuseumi kodulehel http://www.natmuseum.ut.ee/et/kuu-objekt esitletakse objekte loodusmuuseumi kogudest, koos ajaloolise ülevaatega (projekti toetab Eesti Kultuurkapital). Jaanuarikuu objektiks on geoloogiakogudest pärit trilobiit. Eesti suurim terviklik trilobiit leiti Kohtla kaevandusest ja kingiti ülikoolile 1927. aastal. Trilobiidid olid Ordoviitsiumi- ja Siluri-aegse merekeskkonna lülijalgsed. Mereelustiku arenedes surid nad Vanaaegkonna lõpuks välja.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kodulehekülge (http://www.natmuseum.ut.ee/et/kuu-objekt-jaanuar).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.01.2017 – 31.01.2017. a. kohta. Sisaldab infot 11 jõustunud, 13 muutunud, 6 lisandunud ja 8 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 8. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 8 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.01 – 31.01.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 11 tk (kokku 57 tk):

Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 160
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 163
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Meelva looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 164
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 165
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Paadrema looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 167
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord
Keskkonnaministri 18.11.2016 määrus nr 53
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kalapüügieeskiri
Vabariigi Valitsuse 16.06.2016 määrus nr 65
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 13 tk (kokku 32 tk):

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 21.12.1998 määrus nr 291
jõustumiskuupäev 08.01.1999

Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 11.10.1996 määrus nr 248
jõustumiskuupäev 30.10.1996

Säästva arengu seadus
Riigikogu 22.02.1995 seadus
jõustumiskuupäev 01.04.1995

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 6 tk (kokku 13 tk):

Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 160
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 163
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Meelva looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 164
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 165
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Paadrema looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 167
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 8 tk (kokku 66 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 23.11.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.04.2005

Välisõhu kaitse seadus
Riigikogu 05.05.2004 seadus
jõustumiskuupäev 30.09.2004

Kalapüügieeskiri
Vabariigi Valitsuse 09.05.2003 määrus nr 144
jõustumiskuupäev 18.05.2003

Kaevandamisseadus
Riigikogu 29.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2003

Paadrema looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Paadrema looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.01.2003 määrus nr 4
jõustumiskuupäev 18.01.2003

Vulbi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 27.07.2000 määrus nr 252
jõustumiskuupäev 05.08.2000

Kostivere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 21.12.1999 määrus nr 408
jõustumiskuupäev 03.01.2000

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 20.01.1999 seadus
jõustumiskuupäev 15.02.1999

Tagasi üles