Arhiiv 01.02.2017 – 28.02.2017. a

Looduskultuuri seminar – Kaitsealad. Tallinna Loomaaed ja Tartu Ülikooli semiootika osakond korraldavad 23.-24. märtsil 2017 Tallinna Loomaaia loodushariduskeskuses kahepäevase seminari “Looduskultuuri seminar: Kaitsealad”. Looduskultuuri seminaride sarja eesmärgiks on looduskeskkonna ja eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Esimene Looduskultuuri seminar võtab vaadelda Eesti looduskaitsealasid kui paljutasandilisi nähtusi, milles seostuvad keerukalt eri valdkonnad, vaatenurgad, huvid ja mõistmisvõimalused. Kaitsealadel on oma minevik ja roll eesti kultuuriidentiteedis ning tulevik koos lahendamist vajavate keskkonnaprobleemidega, mille üle saabki seminaril mõtteid vahetada. Lisainfo ka seminari kodulehelt: http://www.flfi.ut.ee/et/semiootika-osakond/looduskultuuri-seminar-kaitsealad-23-24-marts-tallinn

Seminaril osalemiseks palutakse registreeruda hiljemalt 16. märtsil aadressilt: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftylkCY9iCAOPh37G3D7_mPV9BImdY_uqJXZGAL_2SvXfEKg/viewform

Ürituse toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA) ja PUT1363 “Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati seminari tutvustavat e-infoteatist.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.02.2017 – 28.02.2017. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 3. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (20 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 6 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.02 – 28.02.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Kärasi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 10.02.2017 määrus nr 51
jõustumiskuupäev 24.02.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 8 tk):

Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 12.11.1996 määrus nr 281
jõustumiskuupäev 22.11.1996

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Kärasi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 10.02.2017 määrus nr 51
jõustumiskuupäev 24.02.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 2 tk):

Esitamata.

Tagasi üles