Arhiiv 01.06.2017 – 30.06.2017. a

Oktoobris toimub Eestis Euroopa keskkonnakonverents. Euroopa Liidu (EL) eesistumise perioodi raames korraldavad Tallinna Ülikool ja Keskkonnaministeerium 24. – 26. oktoobril 2017 Tallinnas konverentsi „Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use“, kus tutvustatakse loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada kliimamuutusest ja linnastumisest tekkivat koormust linnadele ning looduskeskkonnale.

Kuna lisaks ökoinnovatsioonile on Eesti eesistumise üks prioriteete ka digilahendused, keskendutakse konverentsil sellele, kuidas tehnoloogiad saavad uute looduspõhiste lahenduste loomist ja kasutamist tõhustada ning inimeste teadlikkust tõsta.

Konverentsil osalevad maailma tasemel tunnustatud teadlased, poliitikud ja ettevõtjad. Konverentsil osalejad annavad soovitusi, kuidas suurendada Euroopas teadlikkust loodusest inspireeritud innovaatilistest lahendustest ja viia nende laiema rakendamiseni. Ettekannete osas saab ka hakata tegema ettepanekuid alates 12. juulist konverentsi veebilehekülje http://www.tlu.ee/en/NBS/ kaudu ja osalejate registreerimine algab augustis. Üritusel osalemistasu ei ole.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 26.06.2017. a pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.06.2017 – 30.06.2017. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 9 muutunud, 1 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 6 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.06 – 30.06.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord
Riigihalduse ministri 05.06.2017 määrus nr 31
jõustumiskuupäev 10.06.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 9 tk (kokku 31 tk):

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Pakendiaktsiisi seadus
Riigikogu 19.12.1996 seadus
jõustumiskuupäev 01.03.1997

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord
Riigihalduse ministri 05.06.2017 määrus nr 31
jõustumiskuupäev 10.06.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Hädaolukorra seadus
Riigikogu 15.06.2009 seadus
jõustumiskuupäev 24.07.2009

Tagasi üles