Arhiiv 01.06.2020 – 30.06.2020. a

Miks Eestis taas fosforiiti uuritakse? Jätkame käesolevas infokirjas eelmise kuu temaatikaga ehk geoloogiaga. 2020. a mai kuu lõpp ja juuni kuu algus tõi meediasse mitmeid arvamus- ja analüüsilugusid fosforiidi teemal. Nimetatud kirjutised on seotud riikliku plaaniga, käesoleval suvel, viia Lääne- ja Ida-Virumaal läbi puurimistööd, mille eesmärgiks on uute puursüdamike alusel kontrollida enam kui 40 aastat tagasi teostatud fosforiidiuuringute andmestikku.

Uurimistöödel on kolm peamist eesmärki: esiteks – varasema uuringuandmestiku kontroll, teiseks –eeltöö nõukogudeaegse uurimisandmestiku ning uute puursüdamike uurimisel saadava info kajastamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisstandardite kohaselt ning kolmandaks – info kogumine fosforiidis ja selle katendi kivimites leiduvate haruldaste ja hajutatud metallide esinemise kohta. Uurimistöid kannustab ka teadmine, et Euroopa Liit on kuulutanud fosforiidi kriitiliseks maavaraks ning taastumatu väärtusega fosforiühendite nõudlus kasvab maailmas pidevalt, kuna toidu kasvatamiseks on hädavajalik fosfaatväetiste olemasolu. Seega on Eesti riigi jaoks oluline omada täpsemat ülevaadet, millised väärtused on peidus maapõues, et kaalutleda paremini ka selle tulevasi kasutusvõimalusi või nende puudumisi. Fosforiidi teemadel täpsemalt saab edasi lugeda nt siit:

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.06.2020 – 30.06.2020. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 7 muutunud, 3 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (18 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 4 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.06 – 30.06.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 6 tk):

Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsus 18.06.2020 määrus nr 46
jõustumiskuupäev 29.06.2020

Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsus 28.05.2020 määrus nr 42
jõustumiskuupäev 12.06.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 7 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 38 tk):

Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 30.08.2019 määrus nr 75
jõustumiskuupäev 13.09.2019

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 3 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 7 tk):

Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 25.06.2020 määrus nr 50
jõustumiskuupäev 07.07.2020

Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsus 18.06.2020 määrus nr 46
jõustumiskuupäev 29.06.2020

Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsus 28.05.2020 määrus nr 42
jõustumiskuupäev 12.06.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 23 tk):

Esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles