Arhiiv 01.09.2017 – 30.09.2017. a

Infopäev satelliidiandmete kasutamise võimalustest. Maa-amet koostöös Euroopa Komisjoni ja selle partneritega korraldab 6. novembril Copernicuse infopäeva, kus tutvustatakse Copernicuse programmi ning selle kaudu kättesaadavaid andmeid ja teenuseid.

Ettekannete keskmes on satelliidiandmete kättesaadavus Eesti kasutajatele ja Copernicuse tuumikteenused (maakatte seire, jää- ja veeseire, atmosfääriseire ja hädaolukordade teenused). Samuti tutvustatakse satelliidiandmete kasutamisvõimalusi kohalikes omavalitsustes, Copernicuse andmete kasutamist ettevõtluses ja rahastamisvõimalusi satelliidiandmetel põhinevate teenuste välja arendamiseks.

Üritus on tasuta. Ettekanded on inglise keeles, välja arvatud innovaatiliste hangete teemaline ettekanne. Kava, registreerimine ja täpsem informatsioon: http://copernicus.eu/infosession-estonia

Registreerimine on avatud kuni 30. oktoobrini 2017 või kuni kohtade täitumiseni.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 08.09.2017. a teadet (https://www.maaamet.ee/et/uudised/infopaev-satelliidiandmete-kasutamise-voimalustest).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.09.2017 – 30.09.2017. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 7 muutunud, 1 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (17 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 9 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.09 – 30.09.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Jõuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.08.2017 määrus nr 138
jõustumiskuupäev 10.09.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 7 tk (kokku 22 tk):

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Kalandusturu korraldamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 2 tk):

Keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud nõuded
Keskkonnaministri 01.09.2017 määrus nr 34
jõustumiskuupäev 09.09.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Kivinõmme maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 17.12.1996 määrus nr 312
jõustumiskuupäev 28.12.1996

Tagasi üles