Arhiiv 01.09.2020 – 30.09.2020. a

Lugemissoovitusi alanud sügisperioodi. 22. septembril algas kalendri järgi sügis. Sügisõhtutesse võiks kuuluda erinevat lugemisvara, seega esitame käesolevalt kaks soovitust septembris ilmunud trükiste/materjalide seast. 08.09.20. a andis Keskkonnaamet pressiteate vahendusel teada, et ilmunud on e-raamat „Keskkonnaameti lood“. Raamatust saab muu hulgas lugeda, kuidas läheb Eesti rahvusparkidel, kuidas tagatakse ööpäevaringne kiirgusseire ning millega ollakse toeks kohalikele omavalitsustele. Edasi vaata siit – https://www.keskkonnaamet.ee/et/keskkonnaameti-lood

21.09.20. a laekus info uue linnuraamatu – “Kuidas saada linnuvaatlejaks?” valmimisest. Raamatus antakse teadmisi lindude vaatlemiseks – sealjuures käsitletakse põhjalikult seda, kuidas iseseisvalt rohkem linde leida ja märgata. Samuti tutvustatakse erinevate elupaikade linnustikku ja kirjeldatakse erinevate ilmaolude mõju lindude vaatlemisele. Edasi vaata siit – http://www.huvitavbioloogia.ee/uudised/tarvo-valkeri-uus-linnuraamat-kuidas-saada-linnuvaatlejaks

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh trükiste ilmumise kohane teave).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.09.2020 – 30.09.2020. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (15 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.09 – 30.09.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 1 tk):

Toetuse andmise tingimused meetme “Üleujutusriski maandamine” ehituslike tegevuste elluviimiseks
Keskkonnaminister 22.09.2020 määrus nr 45
jõustumiskuupäev 27.09.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 8 tk):

Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu
Vabariigi Valitsus 29.08.2005 määrus nr 224
jõustumiskuupäev 11.09.2005

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 2 tk):

Toetuse andmise tingimused meetme “Üleujutusriski maandamine” ehituslike tegevuste elluviimiseks
Keskkonnaminister 22.09.2020 määrus nr 45
jõustumiskuupäev 27.09.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 0 tk):

Esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles