Arhiiv 01.11.2017 – 30.11.2017. a

Käsiraamat – ehitusmaavarade kaevandamisalade korrastamisest. Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud digitaalne käsiraamat, mis annab juhiseid, kuidas parimal moel korrastada uuritud ning kaevandatud maad. Esmalt võib tunduda, et selline väljaanne on suunatud vaid väga kitsale lugejaskonnale. Siiski võimalused, mida ka maailmas on endiste kaevandusalade kasutamiseks leitud, on vägagi mitmekesised. Kuivõrd jätkusuutlik korrastamine tähendab just ka elanikkonna kaasamist, ideede ja vajaduste määramiseks, siis seetõttu ka tänases infokirjas vastavat teost tutvustame. Käsiraamatu koostas OÜ Inseneribüroo Steiger. Digitaalse käsiraamatu väljaandmist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Täpsemalt loe siit – http://www.envir.ee/sites/default/files/korrastamise_rmt_2017.pdf

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 16.11.2017. a Keskkonnaministeeriumi (http://www.envir.ee/et/uudised/valmis-ehitusmaavarade-uuringu-ja-kaevandamisalade-jatkusuutliku-korrastamise-kasiraamat) pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.11.2017 – 30.11.2017. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 4 muutunud, 1 lisandunud ja 4 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (27 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 9 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.11 – 30.11.2017): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku 5 tk):

Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 10.11.2017 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 24.11.2017

Nõva looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.10.2017 määrus nr 152
jõustumiskuupäev 10.11.2017

Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.10.2017 määrus nr 153
jõustumiskuupäev 10.11.2017

Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.10.2017 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 10.11.2017

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 4 tk (kokku 9 tk):

Kalandusturu korraldamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 09.05.2007 määrus nr 137
jõustumiskuupäev 25.05.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas
Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 176
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas
Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 24.03.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 10.11.2017 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 24.11.2017

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 4 tk (kokku 4 tk):

Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 11.04.2005 määrus nr 77
jõustumiskuupäev 22.04.2005

Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.01.2003 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 03.02.2003

Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.11.2000 määrus nr 380
jõustumiskuupäev 30.11.2000

Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 12.11.1996 määrus nr 281
jõustumiskuupäev 22.11.1996

Tagasi üles