Keskkonnaõiguse seire (internetikogumik „Keskkonnaõigus“) teostamine ja nõustamine

Ettevõtete juhtkonnad ja töötajad peavad olema kursis keskkonnaalaste õigusaktidega, et oleks tagatud tulemuslik (sh. efektiivne) ning kehtivatele nõuetele (sh. töötervishoid) vastav tegutsemine. ESTLEXi internetikogumikku “Keskkonnaõigus” kasutades saate kiire ülevaate keskkonna- ja majandusõigusest, kus toimuvad pidevad muudatused. Iga kuu saadetakse välja e-uudiskiri, mille abil on lihtne teha kokkuvõtteid olulistest muudatustest, sest õigusaktidele on lisatud ka kommentaarid. Eelpool nimetatud teenust pakume koostöös OÜ-ga ESTLEX 2005. aastast alates.

Lisaks Internetikogumikule on võimalik kasutada ka nõustamisteenust, mis pakub nõu ja abi organisatsiooni keskkonnaalaste küsimuste lahendamisel (sh. ökokaardistamise meetodil).

Tööd (11)

 • Klient: Saint-Gobain Sekurit Eesti AS

  Saint-Gobain Sekurit Eesti AS – keskkonnõigusaktide seire ja nõustamine

  Seiret viiakse läbi kord kvartalis. Hõlmatakse nii keskkonnaõigusega seonduvaid kui ka tööohutust ja töötervishoidu puudutavaid akte. Samuti teostatakse ettevõtte keskkonnaalast nõustamist.

 • Klient: Saint-Gobain Glass Estonia AS

  Saint-Gobain Glass Estonia SE õigusaktide koondregistri sisu ülevaatus

 • Klient: Printcenter Eesti AS

  Printcenter Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja uuendamine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa täiendamine

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa täiendamine

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Keskkonnaõiguse ja -nõuete seire teostamine

  Töö: keskkonnaõiguse ja -nõuete seire teostamine. Kord poolaasta jooksul esitatakse infokiri kohalikes omavalitsuses toimunud keskkonnaalastes õigusaktides toimunud muutuste kohta.

 • Klient: Eesti Geoloogiakeskus OÜ

  Eesti Geoloogiakeskus OÜ Interneti lehekülje õigusliku osa uuendamine

 • Klient: SLO Eesti AS

  SLO Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja koostamine

  Teostatud töö eesmärgiks oli kaardistada SLO Eesti AS majandustegevustega seotud keskkonnaõigusaktid.

 • Klient: Printcenter Eesti AS

  Printcenter Eesti AS tegevusega seotud keskkonnaõigusaktide nimekirja koostamine

  Teostatud töö eesmärgiks oli kaardistada Printcenter Eesti AS majandustegevustega seotud keskkonnaõigusaktid.

 • Klient: TarFurgo OÜ

  Analüüs OÜ TarFurgo jäätmekogumise korraldamine

  Eesmärk: hinnata OÜ TarFurgo tegevuse käigus tekkivaid jäätmekoguseid ja anda soovitusi nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamiseks.

 • Klient: Andmevara AS

  ESTLEXi keskkonnaõigusaktide esitlemise süsteemimudeli täiustamine

  ESTLEXi keskkonnaõigusaktide esitlemise süsteemimudeli täiustamine