Õhukvaliteedi arvutuslik hindamine ja lõhnaainete hajumise modelleerimine

Kasutame õhukvaliteedi ja lõhnaainete hajumisarvutuste teostamiseks (modelleerimiseks) Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva mudeliga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis.

Mudeliga Aeropol koostame õhukvaliteedi hajumisarvutuste koostamiseks keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“ kohased hajumiskaardid. Lõhnaainete hajumise modelleerimisel lähtume keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed“ ja seal viidatud standardist EVS 886-1 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused”.

Tööd (3)

 • OÜ Alkranel pakub tööd keskkonnakorralduse spetsialistile

  Pakume tööd keskkonnakorralduse spetsialistile.

  Tööülesanded:

  • keskkonnamõju hindamistes (KMH) ja keskkonnamõju strateegilistes hindamistes (KSH) osalemine
  • keskkonnamõju hindamise eelhinnangute koostamine
  • keskkonnalubade taotluste koostamine
  • jäätmekavade koostamine
  • keskkonnakorralduskavade koostamine
  • keskkonnauuringute läbiviimisel osalemine
  • muud keskkonnaalase nõustamisega seotud ülesanded

  Nõudmised kandidaadile:

  • töölesoovija peab olema omandanud magistrikraadi keskkonna erialal
  • vajalik on varasem erialane töökogemus
  • kasuks tuleb kogemus keskkonnamõju hindamiste läbiviimistel osalemisel.
  • väga hea eesti keel, hea inglise keel, kasuks tuleb vene keele oskus
  • hea arvutioskus (MS Office, MapInfo või analoog)
  • kasuks tuleb tugevus matemaatikas, keemias ja füüsikas.
  • hea suhtlemisoskus ja probleemide lahendamise oskus
  • analüüsivõime ja loogiline mõtlemine.
  • vastutustundlikkus

  Omalt poolt pakume

  • põnevaid väljakutseid
  • arenevat töökeskkonda ja meeldivat meeskonda
  • töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist töötasu
  • enesetäiendamise- ja koolitusvõimalusi

  Töökoha asukoht: Tartu.

  Huvi korral palume CV ja sooviavalduse saata e-postiga aadressile info@alkranel.ee hiljemalt 19. veebruariks 2018.

 • Klient: Heat Consult OÜ

  Kunda biometaanijaama arvutusliku saastatuse taseme ja lõhna hindamine (modelleerimine)

 • Klient: Luunja Vallavalitsus

  Tarmeko OÜ tootmisterritooriumi lõhnaainete hajumise modelleerimine