Reoveesette uuringud ja proovide võtmine pinnasest

Alkranel OÜ on erinevaid reoveesette uuringuid ja proovide pinnasest võtmist teostanud alates 2002. aastast. Meie töötaja Kristjan Karabelnik on atesteeritud veeuuringuid teostava isikuna. Samuti omame pädevust pinnaseproovide võtmisel. Vajadusel kaasame tööde läbiviimisse lisaks põhipersonalile koostööpartnereid, lepingulisi töötajaid ja allhankijaid, et saavutada vastavalt tellija soovidele ja kehtivatele õigusaktidele ning standarditele alati kõige sobivam ja kvaliteetsem lahendus.

Tööd (3)

 • Klient: Astri-Narva AS

  Rootsilõvi kinnistu ja lähiala detailplaneering (Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa). Teetrassi läbi Narva linna vana prügila viimine. Eksperthinnang

  Töö eesmärgiks oli hinnata suletud Narva linna vana prügila keskkonnaohtlikkust seoses kavandatud teetrassiga läbi prügila maa-ala ning vajadusel välja pakkuda meetmeid keskkonnamõjude leevendamiseks, millega on vaja arvestada tee projekteerimisel ja rajamisel.

  Töö käigus teostati prügila maa-ala visuaalne ülevaatus, vanast prügikehast proovide võtmine ning vana prügila maa-alal gammakiirguse mõõtmine.

 • Klient: Ragn-Sells AS

  Pullapää prügilast jäätmeproovide võtmine

  Toimus Pullapää prügilast jäätmeproovide võtmine Pullapääa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise raames.

 • Klient: ARTICER OÜ

  Jõe-mudaproovi võtmine Pedja jõest Painküla hüdroelektrijaama juurest

  Eesmärk: kontrollida jõemuda vastavust Keskkonnaministeeriumi 11. novembri 1999. a määruse nr 93 “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise eeskiri” (RTL 1999, 156, 2189) kehtestatud nõuetele ja seejärel kasutada väljakaevatavat jõemuda haljastuses.