Saastetasu asendamise taotluse koostamine

Saastetasu asendamise taotlus – saastetasu asendamine investeerimiskohustusega ehitistesse, rajatistesse jms infrastruktuuri.

Alkranel OÜ on saastetasu asendamise taotluste koostamise ja selle alase nõustamisega tegelenud alates 2006. a. Omame kogemust reovee valdkonda kuuluvate taotlustega ja saame pakkuda ka muude valdkondade saastetasude asendamise taotluste koostamisi. Lisaks saame pakkuda saastetasu asendamise taotluse tarbeks tehtavaid uuringuid, analüüse, eksperthinnanguid, mõju hindamise jms läbiviimist.

Tööd (2)

  • Klient: Kadrina Vallavalitsus

    Kadrina valla Hulja küla Tõnismäe korteriühistu reoveepuhasti BIO-25 rekonstrueerimiskava ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

  • Klient: Tõrva Linnavalitsus

    Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse koostamine ja saastetasu investeerimiskohustusega asendamise taotluse koostamine

    OÜ Alkranel koostas Tõrva linna Vanamõisa ja Riiska biotiikidesse suunatava reovee puhastamise tehnoloogilise lahenduse ja hindas lahenduse maksumuse.