Sademeveesüsteemide projekteerimine

Koostame vastavalt Teie vajadusele sademevee kanalisatsioonisüsteemide (torustikud, puhver- ja puhastussüsteemid) projekte. Projekteerimistegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, normidest ja standarditest.

Alternatiivsed sademevee kogumis- ja puhastussüsteemid

Projekteerime lisaks klassikalistele sademeveekäitluse lahendustele ja puhastusüsteemidele ka alternatiivseid tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad sademevett käidelda (puhverdada, puhastada ja koguda).

Erinevate lahenduste hulka kuuluvad muuhulgas:

 • Tiigid
 • Tehismärgalad
 • Filtersüsteemid
 • Liiv-filtrid
 • Biopuhvrid
 • Imbsüsteemid
 • Avatud sademevee kanalid
 • Haljaskanalid
 • Kuivad kraavid ja püsiva veetasemega kraavid
 • Puhverribad

Väljavõtteid tegevustest (7)

 • Klient: Kohila Vineer OÜ

  OÜ Kohila Vineer nõustamine

 • Klient: Eestimaa Looduse Fond

  Kasevälja kraavile Läänemaal (veekogu kood: 1118700) kraavi looduslikkuse taastamise põhiprojekti koostamine

 • Klient: Maaelu Edendamise SA

  Viraito Kuningamäe farmi sademeveepuhasti (tehismärgalasüsteem). Põhiprojekt

 • Klient: Pareva Grupp OÜ

  Tartu linnas Soinaste 8d kinnistu sademeveekanalisatsiooni projekteerimine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Põlva Vesi AS

  Ahja reoveepuhastile jõudvate sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee asukoha väljaselgitamine ning lahendusele projekti koostamine põhiprojekti staadiumis

 • Klient: Linnaehitus AS

  Tartu Lõunakeskuse laienduse sadeveetiigi projekti muudatuse koostamine

 • Klient: Projektide Agentuur OÜ

  Tartu Lõunakeskuse sadevee immutuskraavi projekteerimine