Teostatavus- ja tasuvusuuringute (tasuvus- ja finantsanalüüsid) koostamine

Oleme teostanud teostatavus- ja tasuvusuuringuid (tasuvus- ja finantsanalüüse ning majanduskalkulatsioone) alates 2005. a. Teostatavus- ja tasuvusuuringute ettevalmistamisel teeme koostööd erinevate partnerettevõtetega, mis tagab vajadusel täiendava oskusteabe kasutamise või uuringute (n. ehitusgeoloogia jms) tegemise võimaluse.

Lisaks pakume teostatavus- ja tasuvusuuringute (tasuvus- ja finantsanalüüsid ning majanduskalkulatsioonid) ettevalmistamise tarbeks tehtavaid uuringuid, analüüse, eksperthinnanguid, ekspertiise, rahastustaotluste koostamist, mõju hindamise jms läbiviimist.

Tööd (13)

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla ja Savala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse juurde kuuluva tasuvusuuringu ajakohastamine

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse nõuetele vastava tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Maidla Vallavalitsus

  Maidla valla Maidla ja Savala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse juurde kuuluva tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Innopolis Konsultatsioonid AS

  Projekti “Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Vaivara valla Riigiküla kalmistu jäätmekava 2010-2015. Jäätmekäitluslahenduste tasuvusuuring

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames Puiga küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Roosna-Alliku aleviku Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamine” raames Roosna-Alliku aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Rakke aleviku Ühtekuuluvusfondi (ÜF) rahastustaotluse koostamine ” raames reoveepuhastite tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

 • Klient: Infragate Eesti AS

  Haljala aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide kirjeldamine ja nende tehnilis-majanduslik võrdlus

 • Klient: Kadrina Vallavalitsus

  Kadrina valla Hulja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks SA KIK esitatava rahastustaotluse ja tasuvusuuringu koostamine

 • Klient: Keskkonnaprojekt OÜ

  Projekti “Tehniline abi Põltsamaa ja Pedja jõe piirkonna veemajandusprojektide ettevalmistamiseks” raames reoveepuhastite tehniliste lahenduste väljatöötamine ja teostatavusuuringute koostamine

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla reoveepuhastuse tehnoloogilise lahenduse tehnilis-majanduslik analüüs

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.