Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad ning investeeringute kavad ja finantsplaanid

Alkranel OÜ on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade ning investeeringute kavade ja finantsplaanide koostamisega ja selle alase nõustamisega tegelenud alates 2002. aastast.

Koostame ja uuendame ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise investeeringute kavasid ja finantsplaane. Nimetatud kavad ja finantsplaanid on ka üheks osaks ÜVK-des, kuid neid on võimalik koostada ka eraldiseisvalt (nt. rahastustaotluste, laiemate kavade finantseerimisplaanide tarbeks ja seni koostatud ÜVK-de täiendusena).

 

Tööd (63)

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Saku Maja AS

  Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kaasajastamine

 • Klient: Järve Biopuhastus OÜ

  Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2016-2027

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2028 koostamine

 • Klient: Tõstamaa Vallavalitsus

  Tõstamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Ambla Vallavalitsus

  Ambla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 koostamine

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Põlva Vallavalitsus

  Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Puka Vallavalitsus

  Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 koostamine

 • Klient: Kohtla Vallavalitsus

  Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Meremäe Vallavalitsus

  Meremäe valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 koostamine

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamine aastateks 2015-2028

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 koostamine

 • Klient: Roosna-Alliku Vallavalitsus

  Roosna-Alliku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 korrigeerimine

 • Klient: Mõniste Vallavalitsus

  Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020 ajakohastamine

 • Klient: Põltsamaa Varahalduse OÜ

  Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2014-2025

 • Klient: Laheda Vallavalitsus

  Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava uuendamine aastateks 2013-2025

 • Klient: Palamuse Vallavalitsus

  Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2013-2025

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2013-2025

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2013-2025

 • Klient: Põlva Linnavalitsus

  Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamine aastateks 2013-2025

 • Klient: Laekvere Vallavalitsus

  Laekvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2023

 • Klient: Matsalu Veevärk AS

  Vigala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2012-2024

 • Klient: Kõo Vallavalitsus

  Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2022 koostamine

 • Klient: Are Vesi OÜ

  Are valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava uuendamine aastateks 2011-2022

 • Klient: Nissi Vallavalitsus

  Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2022

 • Klient: Saverna Teenus OÜ

  Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2021

 • Klient: Veriora Vallavalitsus

  Veriora valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2010-2021

 • Klient: Lahevesi AS

  Keila valla suvilapiirkonna (Laulasmaa-Klooga-Tuulna-Illurma) täpsustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kolga-Jaani Vallavalitsus

  Kolga-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalistatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Antsla Vallavalitsus

  Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2020

 • Klient: Kunda Linnavalitsus

  Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2025

 • Klient: Koigi Vallavalitsus

  Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2021 koostamine

 • Klient: Palamuse Vallavalitsus

  Palamuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2009-2021

 • Klient: Raasiku Vallavalitsus

  Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aasateks 2009-2021

 • Klient: Kiili Vallavalitsus

  Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Kiviõli Linnavalitsus

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Püssi Linnavalitsus

  Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2008-2020

 • Klient: Jõgeva Vallavalitsus

  Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2007-2019 koostamine

 • Klient: Surju Vallavalitsus

  Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine 2007-2019

 • Klient: Kareda Vallavalitsus

  Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Saarde valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Paikuse Vallavalitsus

  Paikuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Haljala Vallavalitsus

  Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Väike-Maarja Vallavalitsus

  Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2007-2019

 • Klient: Võnnu Vallavalitsus

  Võnnu aleviku keskasula olemasoleva ÜVK ja ÜVK perspektiivskeemi koostamine

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ajakohastamine

 • Klient: Õru Vallavalitsus

  Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Konguta Vallavalitsus

  Konguta valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Halinga Vallavalitsus

  Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Merise Arenduse OÜ

  Mustjala valla Merise küla Suure kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Käru Vallavalitsus

  Käru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine

 • Klient: Kiili Vallavalitsus

  Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Viiratsi Vallavalitsus

  Viiratsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Sauga Vallavalitsus

  Sauga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamine.

 • Klient: Puurmani Vallavalitsus

  Puurmani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

  Eesmärk: valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine.

 • Klient: Kasepää Vallavalitsus

  Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

  Eesmärk: Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimine