Keskkonnaloa õhusaaste valdkonna taotluse koostamine

Alkranel OÜ abistab Teid keskkonnaloa välisõhu valdkonna taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamisel ning taotluse koostamiseks ning edasiseks menetlemiseks vajalike uuringute, analüüside, eksperthinnangute, mõju hindamise jms läbiviimisel.

Saasteloa taotluse juurde koostatakse õhusaaste leviku hajumisarvutused (modelleerimine) tarkvaraga AEROPOL, mis on välja töötatud Tartu Ülikoolis. Vajadusel aitame läbi viia ka otseseid välisõhu saastatuse taseme mõõtmisi.

Taotluse koostamisel tuleb tähele panna, et saasteloa taotluse lahutamatu osa on saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt (LHK projekt). LHK projekt koosneb paljudest erinevatest osadest ja see koostatakse, lähtudes käitise tegevusest ja tehnoloogiast ning käitise poolt põhjustatud õhu saastamisest.

Tööd (67)

 • Klient: TBD-Biodiscovery OÜ

  Keskkonnaloa taotlus

 • Klient: B&W Metall OÜ

  Keskkonnaloa taotlus

 • Klient: Hiiu Mets OÜ

  Hiiu Mets OÜ puidugraanuli tehase õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Pinska OÜ

  OÜ Pinska liimpuidutehase õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  AS Kuressaare Soojus, Orissaare katlamaja õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: KEMET RV OÜ

  KEMET RV OÜ õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Tarmeko KV OÜ

  Tarmeko LPD OÜ tootmiskompleksi õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Toftan AS

  AS Toftan õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: EHA Metalli- ja Puidutooted TÜ

  TÜ EHA Metalli- ja Puidutooted õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: GreenGas OÜ

  Kunda biometaanijaama õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Anne Soojus AS

  AS Anne Soojus Puiestee tn 2e asuva katlamaja õhusaasteloa (välisõhu saasteloa) muutmise taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Combimill Sakala OÜ

  Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa (õhusaasteloa) muutmise taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Amestop OÜ

  Torma prügila õhusaasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: PT Auto OÜ

  OÜ PT Auto õhusaasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Veevärk AS

  AS Kuressaare Veevärk Kullimäe reoveepuhasti õhusaasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Meetriga OÜ

  Meetriga OÜ välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhu saasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Saku Maja AS

  Kurtna katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

  Koostatakse katlamaja välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt.

 • Klient: Põlva Tehnika Metallitööd OÜ

  Põlva Tehnika Metallitööd OÜ välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Combimill Sakala OÜ

  Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kane Metall AS

  Kane Metall AS välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Lapi MT AS

  Lapi MT AS tootmiskompleksi välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Kohila Vineer OÜ

  OÜ Kohila Vineer katlamajade välisõhu saasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt

 • Klient: Ovolex OÜ

  OÜ Ovolex linnukasvatuse ja katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: PT Auto OÜ

  PT Auto OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  Kuressaares Soojus AS Kalevi 1a, Kuressaare välisõhu saasteloa muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine (vastavalt tahkete osakeste mõõtmistele)

 • Klient: Priaal OÜ

  Priaal OÜ välisõhusaaste aastaaruande koostamine

 • Klient: Trives OÜ

  Trives OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Baltic Interior OÜ

  Baltic Interior OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Doranova Baltic OÜ

  Aardlapalu prügila välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Polarson OÜ

  Polarson OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: A.K. Autoteenindus OÜ

  A.K. Autoteenindus OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Moodul Projekt OÜ

  Sanitex Estonia OÜ laokompleksi välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Imprest AS

  Imprest AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Puit-Profiil AS

  Puit-Profiil AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Rait AS

  Rait AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Priaal OÜ

  Priaal OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vesset OÜ

  Vesset OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamne

 • Klient: Metro Auto OÜ

  Metro Auto OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Seicom Uksetehas OÜ

  Seicom Uksetehas OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Leedikõrve Taimekasvatusühistu

  Leedikõrve Taimekasvatusühistu viljakuivati välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Etem Pärnu OÜ

  Etem Pärnu OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Enics Eesti AS

  Enics Eesti AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vir-Var Kauba OÜ

  Vir-Var Kauba OÜ höövlitööstuse, katlamaja ning värvimiskambri välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Level AS

  AS Level asfaltbetooni ja betooni tootmise tehase välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Metron Invest OÜ

  Metron Invest OÜ (Nova tööstuspark) katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Eesti Roos OÜ

  Eesti Roos OÜ katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Kuressaare Soojus AS

  AS Kuressaare Soojus Kalevi 1A, Kuressaare koostootmisjaama ja olemasoleva katlamaja ning Luha 2A, Kuressaare katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Halver Mööbel OÜ

  Halver Mööbel OÜ välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Reta Puit OÜ

  OÜ Reta Puit (Kuressaare) välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vooremaa Teed AS

  Vooremaa Teed AS katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Ühinenud Depood AS

  Ühinenud Depood AS Tartu depoo katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: KR Priit AS

  KR Priit AS välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Karpo OÜ

  Karpo OÜ farmikompleksi hetke ja perspektiivse olukorra keskkonnakompleksloa taotluse välisõhu saastet puudutava osa koostamine

 • Klient: EAS

  Õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL väljaarendamine

  EAS toetas Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel Innovatsiooniosakute toetusmeetmest Õhusaaste hajuvusarvutuse tarkvara AEROPOL arendamist. Projektis oli toetuse saajaks OÜ Alkranel ning kaastaotlejatena osalesid projektis AS Kobras, AS Maves, OÜ GeoBaltica ning OÜ Keskkonnakorraldus.

  Tartu Ülikooli Füüsika Instituut arendas õhusaaste modelleerimise vanemteaduri Marko Kaasik eestvedamisel edasi õhusaaste hajuvusarvutuste tarkvara AEROPOL. Varem Tartu Ülikoolis kasutusel olnud mudel arendati edasi tänapäeva nõuetele vastavaks ja loodi tänu kasutajaliidese väljaarendamisele võimalus keskkonnakonnakonsultatsiooni ettevõtetel iseseisvalt anda täpsemaid hinnanguid välisõhu saastele. AEROPOL näol on tegemist programmiga, mis võimaldab hinnata õhusaaste liikumist sõltuvalt ilmastikuoludest. Selleks tuleb kasutajal programmi sisestada andmed ilmastiku ja saasteallika ning heitkoguste kohta.

  Mudel võimaldab anda täpsemaid hinnanguid, milline mõju ühe või teise tegevuse arendamisel välisõhule kaasneb. See omakorda võimaldab parandada teenuse osutamise kvaliteeti ja kiirust klientide keskkonnaloa taotluste ettevalmistamisel ning keskkonnamõju hindamiste läbiviimisel. Teenuse tellijatele (erinevad tootmisettevõtted, aga samuti linnaliikluse planeerimine jmt) osatakse anda täpsemat nõu oma tegevuse kavandamiseks selliselt, et välisõhu kvaliteeti ei mõjutataks ülenormatiivselt. See omakorda aitab üldisemas plaanis parandada välisõhu kvaliteeti ja aitab hoida kokku kulusid võimalike keskkonnamaksude ja – trahvide osas.

 • Klient: Hoolekandeteenused AS

  AS Hoolekandeteenused Karula hooldekodu välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Vigala Piimatööstuse OÜ

  Vigala Piimatööstuse OÜ lubatud heitkoguste projekti ja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Anne Soojus AS

  Anne Soojus AS poolt Tartu linnas hallatavate katlamajade Puiestee 2e, Raudtee 44b, Taara pst 1a, Lai 32, Puiestee 77, Võru 47e, Turu 56 välisõhu saasteloa taotluste ja lubatud heitkoguste projektide koostamine

 • Klient: Henkel Balti OÜ

  Henkel Balti OÜ ehitussegude tehase (Klaasi 9, Tartu) välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Ekvi Soojus OÜ

  Ekvi Soojus OÜ Luunja aleviku katlamaja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Kolmeks AS

  AS Kolmeks Viljandi linnas Pargi 3 ja Planeedi 4 ning Piiri põik 1A gaasikatlamaja välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Saint-Gobain Sekurit Eesti AS

  Saint-Gobain Sekurit Eesti AS välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Rait AS

  AS Rait välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

 • Klient: Krimelte OÜ

  Krimelte OÜ välisõhu saasteloa taotluse koostamine

 • Klient: Põlva Piim Tootmine OÜ

  Põlva Piim Tootmine OÜ pulbritornide õhusaaste hajumisarvutuste teostamine ja hajuvuskaartide koostamine

 • Klient: Thulema AS

  AS Thulema välisõhu saasteloa taotluse koostamine

  OÜ Alkranel koostas koostöös Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO AS Thulema välisõhu saasteloa taotluse.