OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Luunja Vallavalitsus
Tähtaeg:
18.09.2018
Valmimisaeg:
20.07.2016 — 18.09.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197