Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu KSH

Tähtvere vallavalitsus www.ilmatsalu.ee korraldab DP ja KSH avalikustamist.

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tähtvere vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tähtvere Vallavalitsus
Tähtaeg:
08.02.2016
Valmimisaeg:
11.11.2014 — 08.02.2016
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197