Arhiiv 01.01.2018 – 31.01.2018. a

  1. aasta tegijad looduses. Nüüdseks on selgunud 2018. aasta lind (metsis), loom (ilves), puu (laukapuu), seen (tuletael), sammal (harilik laanik), orhidee (kaunis kuldking), muld (näivleetunud) ja liblikas (pääsusaba)! Keskkonnaamet võttis selle info kokku ja pani kirja nende lühitutvustused, et oleksime teadlikumad nii tuntud kui vähemtuntud aasta tegijatest. Vaata täpsemalt siit – https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/news-related-files/aasta_tegijad_2018_est.pdf

Kokkuvõtte koostamisel kasutati 10.01.2018. a Keskkonnaameti (https://www.keskkonnaamet.ee/et/node/3343) pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.01.2018 – 31.01.2018. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 14 muutunud, 0 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 3. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (9 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 10 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.01 – 31.01.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku 12 tk):

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastal
Keskkonnaministri 27.12.2017 määrus nr 66
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 58
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 14 tk (kokku 57 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kalapüügiseadus
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Maaparandusseadus
Riigikogu 22.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Asjaõigusseadus
Riigikogu 09.06.1993 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.1993

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku 1 tk):

Siinkohal esitatavad ehk olulised andmed puuduvad.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 6 tk):

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta
Põllumajandusministri 25.03.1992 määrus nr 3
jõustumiskuupäev 25.03.1992

Tagasi üles