Arhiiv 01.01.2019 – 31.01.2019. a

Aasta tegijad looduses. Sarnaselt 2018. a algusele on Keskkonnaamet reastanud alanud aasta tegijad looduses. Keskkonnaameti vastav infoleht tutvustab sellel aastal:

  • Öösorri.
  • Kobrast.
  • Kibuvitsa.
  • Wulfi turbasammalt.
  • Lehitut  pisikäppa.
  • Soomustindikut.
  • Madalsoomuldasid.
  • Kuslapuu-sõrmiktiiba.

Vaata täpsemalt siit – https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/news-related-files/aasta_tegijad_2019_est_a3.pdf

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Keskkonnaameti (https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/2019-aasta-tegijad-looduses) uudist.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.01.2019 – 31.01.2019. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 26 muutunud, 0 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 12 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.01 – 31.01.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 17 tk):

Maaparandusseadus
Riigikogu 16.05.2018 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 26 tk (kokku 57 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Kalapüügiseadus
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Seadme ohutuse seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Kalandusturu korraldamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Jahiseadus
Riigikogu 25.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Toote nõuetele vastavuse seadus
Riigikogu 20.05.2010 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2010

Tuleohutuse seadus
Riigikogu 05.05.2010 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2010

Biotsiidiseadus
Riigikogu 14.05.2009 seadus
jõustumiskuupäev 19.06.2009

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigikogu 14.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Maagaasiseadus
Riigikogu 29.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Loomakaitseseadus
Riigikogu 13.12.2000 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2001

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku 11 tk):

Esitatavad puuduvad.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Maaparandusseadus
Riigikogu 22.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Tagasi üles