Arhiiv 01.01.2020 – 31.01.2020. a

Avalikustati uuring keskkonnamõjude hindamiste kohta. Uurimus valmis Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Dokumentatsiooni koostas SEI Tallinn ja Keskkonnaõiguse Keskus. Uurimuse eesmärk oli välja selgitada keskkonnamõju hindamise menetluse positiivsed küljed ja kitsaskohad. Analüüside tulemusena võib öelda, et keskkonnamõju hindamise menetluse osapooled väärtustavad selle protsessi rolli arendustegevusega kaasneva keskkonnamõju väljaselgitamises. Tunnustatakse seda, et keskkonnamõju hindamise menetlus tõstab keskkonnamõjude teema esile ja ei lase arendustegevuse kavandamisel sellest mööda vaadata. Uuringuga on võimalik täpsemalt tutvuda alljärgneva lingi kaudu – https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/keskkonnamoju_hindamise_uuring_2019_uuringuaruanne.pdf

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.01.2020 – 31.01.2020. a. kohta. Sisaldab infot 3 jõustunud, 10 muutunud, 0 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (8 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 2 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.01 – 31.01.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 3 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 21 tk):

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 109
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 110
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 111
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 10 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 35 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 20 tk):

Esitatavaid akte ei fikseeritud.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 9 tk):

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 05.05.2004 määrus nr 182
jõustumiskuupäev 09.05.2004

Kullamäe ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine
Vabariigi Valitsus 06.01.1998 määrus nr 2
jõustumiskuupäev 15.01.1998

Tagasi üles