Arhiiv 01.04.2018 – 30.04.2018. a

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend. Aprilli kuu lõpus avaldati Keskkonnaagentuuri poolt uus rohevõrgustiku planeerimisjuhend. Vastav juhend annab suuniseid rohevõrgustike tänaste tõlgenduste osas ning rohelise võrgustiku käsitlemiseks kohaliku omavalitsuse üldplaneeringutes ning kajastab olulisemaid planeerimise põhimõtteid ka teiste planeeringuliikide või arendustegevuste jaoks.

Koostatud juhend on abimaterjaliks nii eri administratiivtasandite otsustajatele, ametnikele, planeeringuid koostavatele konsultantidele ja ekspertidele kui ka strateegilise keskkonnamõju hindajatele. Juhendi põhieesmärk on anda suuniseid RV täpsustamiseks Eestis selliselt, et see aitaks kaasa elurikkuse ning ökosüsteemiteenuste kvaliteetse pakkumise võime säilimisele. Täpsem info siit – http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/projektid/elme/materjalid

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh Keskkonnaagentuuri kodulehekülge (http://www.keskkonnaagentuur.ee/et).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.04.2018 – 30.04.2018. a. kohta. Sisaldab infot 5 jõustunud, 3 muutunud, 4 lisandunud ja 3 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (17 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.04 – 30.04.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 5 tk (kokku 8 tk):

Tuhu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 26
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 27
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Saunaküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 29
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 25
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus
Riigikogu 14.03.2018 seadus
jõustumiskuupäev 06.04.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 3 tk (kokku 20 tk):

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.09.2006 määrus nr 203
jõustumiskuupäev 02.10.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas
Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 24.03.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 4 tk (kokku 7 tk):

Tuhu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 26
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 27
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Saunaküla maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 29
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.03.2018 määrus nr 25
jõustumiskuupäev 16.04.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 3 tk (kokku 3 tk):

Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 19.05.2005 määrus nr 106
jõustumiskuupäev 30.05.2005

Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 17.06.2003 määrus nr 180
jõustumiskuupäev 23.06.2003

Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 10.01.2001 määrus nr 16
jõustumiskuupäev 20.01.2001

Tagasi üles