Arhiiv 01.04.2019 – 30.04.2019. a

Tulemas on maapõuenädal. Maavara on varandus maa all, mille täpne väärtus selgub aga alles siis, kui oleme maapõues oleva vara üles leidnud ja kasutusele võtnud. Eestis kasutatakse igapäevaselt kohalikke maavarasid, et nt toota elektrit, ehitada maju ja teid ning täita laste liivakast liivaga. Aga kas me oleme valmis selleks, et lubada kaevandus oma tagahoovi? Kas me usaldame maavarade uurijat ja kaevandajat? Ja kui rikas siis ikkagi on Eesti maapõu?

Neile ja paljudele teistele küsimustele vastuste leidmiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ellukutsutud esimene maapõuenädal 9. – 17. mail. Lööge kaasa asjalikel, innovatiivsetel ja lihtsalt põnevatel üritustel, mida korraldavad maapõuetegijad üle Eesti! Täpne kava leitav siit – https://eestigeoloog.ee/maapouenadal

Kokkuvõtte koostamisel kasutati üritustesarja kohta koostatud pressiinfot.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.04.2019 – 30.04.2019. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 1 muutunud, 0 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (6 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 0 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.04 – 30.04.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 2 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 25 tk):

Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine
Keskkonnaministri 13.01.2005 määrus nr 1
jõustumiskuupäev 28.01.2005

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 1 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 4 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles