Arhiiv 01.04.2020 – 30.04.2020. a

Mida mõõta rohemeeteriga? Rohemeetriga (https://rohemeeter.ee/) saab iga huviline mõõta Eesti maastike toetuspotentsiaali elurikkuse säilimisele. Rohemeeter on eelkõige abiks nii maa- kui ka linnapiirkondade maastike parema planeerimise teostamisele, et selle käigus kahjustuks Eesti elurikkus võimalikult vähe. Rakendus, mis on välja töötatud Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi inimeste poolt, võimaldab kasutajal valida Eesti kaardil punkte ja hindab, kui soodsad on neist 500 m raadiuses tingimused elurikkuse jaoks. Rohemeeter toob nt igaühe nutiseadmesse elurikkust vähem või rohkem toetavad piirkonnad Eesti maismaal esile ning annab vaadeldud ala kohta soovitusi, kuidas maastiku elurikkust hoida ja suurendada. Head kasutamist!

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale (sh asjakohast infokirja).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.04.2020 – 30.04.2020. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 2 muutunud, 4 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (17 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 6 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.04 – 30.04.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaminister 13.04.2020 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 27.04.2020

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 26.03.2020 määrus nr 23
jõustumiskuupäev 10.04.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 12 tk):

Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaminister 18.11.2019 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 30.11.2019

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 6 tk):

Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 24.04.2020 määrus nr 23
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Rapla maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 24.04.2020 määrus nr 24
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine
Keskkonnaminister 23.04.2020 määrus nr 22
jõustumiskuupäev 08.05.2020

Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaminister 13.04.2020 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 27.04.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsus 04.02.1997 määrus nr 26
jõustumiskuupäev 13.02.1997

Tagasi üles