Arhiiv 01.07.2018 – 31.07.2018. a

Ringmajanduse konverents sügisel. 17-18. september 2018. a toimub Tallinnas Ringmajanduse konverents. Konverentsil tutvustatakse ringmajanduse olemust, tuuakse põnevaid näiteid Eestist ja Euroopast ning lahatakse erinevaid võimalusi innovaatilistele ideedele toetuse saamiseks. Mõlema konverentsipäeva teises pooles toimuvad temaatilised töötoad, eesmärgiga anda laiemat vaatenurka ning tekitada diskussiooni ringmajanduse teemadel. Täpsemalt infot, sh registreerumise osas, vt siit – https://www.conference-expert.eu/et/ring2018

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh konverentsi tutvustanud e-kirja.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.07.2018 – 31.07.2018. a. kohta. Sisaldab infot 3 jõustunud, 11 muutunud, 3 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (18 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 10 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.07 – 31.07.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 3 tk (kokku 4 tk):

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 24.07.2018

Pamma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.06.2018 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.06.2018 määrus nr 48
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 11 tk (kokku 25 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Jahiseadus
Riigikogu 25.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 3 tk (kokku 3 tk):

Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrus nr 59
jõustumiskuupäev 24.07.2018

Pamma maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.06.2018 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 21.06.2018 määrus nr 48
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 8 tk):

Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155
jõustumiskuupäev 01.11.2008

Tagasi üles