Arhiiv 01.07.2019 – 31.07.2019. a

Põlevkivituha kasutusvaldkonnad laienevad. Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool uurisid Eestis tekkivate erinevat tüüpi põlevkivituhkade omadusi, et selgitada välja, kas neid tuleb liigitada ohtlikeks jäätmeteks või mitte. Uuringu alusel on põlevkivituhad samasuguste omadustega nagu kivisöetuhad, mistõttu pole põhjust neid eraldiseisvalt ohtlikeks jäätmeteks liigitada (nagu senini on tehtud).

Põlevkivituha tavajäätmeks liigitamine tähendab ka selle senisest suuremat taaskasutuspotentsiaali. Eestis tekib aastas kokku ligikaudu 9,5 miljonit tonni põlevkivituhka, millest 9,3 miljonit tonni ladestatakse prügilasse. Kuna põlevkivituhk on siiani olnud ohtlik jääde, siis oli selle kasutamisel olulisi piiranguid. Varasemalt on tuhka kasutatud väetistes, kuid nüüd võib seda kasutada nt teede ehituses ja kaevandatud alade tagasitäitel. Veel võiks põlevkivituhk kasutust leida nt plastitööstuses ja keemiatööstuses üldiselt ning ehituses nii uudsete komposiitmaterjalidena kui ka alternatiivse sideainena (selleks sobivatel juhtudel).

Uuringu tellis Keskkonnaministeerium ning seda rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Uuringuga saab tutvuda – https://www.envir.ee/et/jaatmevaldkonna-uuringud

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Keskkonnaministeeriumi pressiteadet (https://www.envir.ee/et/uudised/polevkivituhad-arvatakse-ohtlike-jaatmete-hulgast-valja).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.07.2019 – 31.07.2019. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 2 muutunud, 2 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.07 – 31.07.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 0 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 13 tk):

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 5 tk):

Raudna looduskaitseala kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 04.07.2019 määrus nr 60
jõustumiskuupäev 19.07.2019

Liiva-Varbuse maanteelõigu kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 04.07.2019 määrus nr 61
jõustumiskuupäev 19.07.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 1 tk):

Raudna looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 16.11.1999 määrus nr 350
jõustumiskuupäev 25.11.1999

Tagasi üles