Arhiiv 01.10.2018 – 31.10.2018. a

Valmis keskkonnavastutuse finantsgarantiide uuring. Uuringu ülesanne oli analüüsida, kas riik peaks olulise keskkonnamõjuga ettevõtlusvaldkondades nõudma ettevõtetelt rahalisi tagatisi selleks, et nad täidaksid paremini keskkonnavastutuse kohustusi. Ühtlasi selgitati, millised vahendid võiksid selleks sobida (nt pangagarantii, vastutuskindlustus), samuti seda, kas rahalistele tagatistele oleks ettevõtteid vähem koormavaid alternatiive.

Tagatise vms lahendite kasutamise võimalusi vaadeldi viies tegevusvaldkonnas: maavarade kaevandamine, jäätmete käitlemine, kiirgusallikate käitlemine ja kasutamine, saasteainete viimine välisõhku ning vee erikasutus. Valminud raportis anti soovitused keskkonnavastutuse tagamise instrumentide väljatöötamiseks keskkonnamõju valdkondade kaupa ning kirjeldati nende arvutamise metoodikaid. Täpsemalt vt siit – https://www.envir.ee/et/uudised/paljud-ettevotted-pole-kindlustatud-keskkonnakahjudeks

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh Keskkonnaministeeriumi e-kirja (29.10.2018), mis tutvustas uuringut kokkuvõtvat infopäeva (30.10.18).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.10.2018 – 31.10.2018. a. kohta. Sisaldab infot 7 jõustunud, 6 muutunud, 7 lisandunud ja 3 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 3. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 13 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.10 – 31.10.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 7 tk (kokku 10 tk):

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus
Riigikogu 17.10.2018 seadus
jõustumiskuupäev 29.10.2018

Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 88
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 90
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Keretü looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 91
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 92
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 95
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 6 tk (kokku 10 tk):

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas
Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 176
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas
Vabariigi Valitsuse 08.09.2005 määrus nr 234
jõustumiskuupäev 01.10.2005

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas
Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrus nr 144
jõustumiskuupäev 10.07.2005

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 12.05.1998 määrus nr 102
jõustumiskuupäev 23.05.1998

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 7 tk (kokku 10 tk):

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus
Riigikogu 17.10.2018 seadus
jõustumiskuupäev 29.10.2018

Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 88
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 90
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Keretü looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 91
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 92
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
Vabariigi Valitsuse 04.10.2018 määrus nr 95
jõustumiskuupäev 19.10.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 3 tk (kokku 5 tk):

Saaremaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused
Vabariigi Valitsuse 14.05.2002 määrus nr 162
jõustumiskuupäev 26.05.2002

Kasti maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 20.07.2000 määrus nr 251
jõustumiskuupäev 05.08.2000

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 30.12.1999 määrus nr 441
jõustumiskuupäev 13.01.2000

Tagasi üles