Arhiiv 01.10.2019 – 31.10.2019. a

Statistikaamet kasvatab tõetamme. Oktoobri kuu keskel tutvustati Statistikaameti eestvedamisel Kadriorus, Eesti ühe vanema tamme kõrval, uut veebirakendust Tõetamm (https://tamm.stat.ee/).

Tõetamm on riigi oluliste näitajate mõõdupuu, andes pidevalt uuenevat infot sellest, kuidas riigil läheb. Vastavas rakenduses on võrreldud tulemusi enam kui 135 mõõdetava näitaja alusel, mis esinevad „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2019–2023“ (lähemad eesmärgid), „Eesti 2020“ programmis (vahepealsed eesmärgid) ning säästva arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ (kaugemad eesmärgid). Tegevusharude (15 tk) andmed ja tulemused on esitatud vastavalt rohelistel, kollastel või punastel lehtedel.

Riigikantselei ja Statistikaamet lõid vastava rakenduse, et muuta riigi eesmärgid veelgi arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebirakenduse infomaterjale (sh e-kirjad).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.10.2019 – 31.10.2019. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 11 muutunud, 1 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.09 – 30.09.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 35 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis
Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 28.10.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 11 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 18 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Riigikogu 10.02.1999 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.1999

Asjaõigusseadus
Riigikogu 09.06.1993 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.1993

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 18 tk):

Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis
Keskkonnaministri 23.10.2019 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 28.10.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 41 tk):

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles