Arhiiv 01.02.2018 – 28.02.2018. a

Konverents Eesti mereteadus 2018. Eelmisel aastal möödus 25 aastat Eesti Mereinstituudi moodustamisest. Selle tähtpäeva tähistamiseks korraldab TÜ Eesti Mereinstituut 15. märtsil 2018 Tartus, Tartu Ülikooli aulas (Ülikooli 18) konverentsi EESTI MERETEADUS 2018. Konverentsi eesmärgiks on jätkata 2007. aastal alustatud traditsiooni, anda iga viie aasta tagant läbi avaliku teadusürituse ülevaade mereuuringute hetkeseisust ja lähiaja arenguperspektiividest Eestis. Konverentsile on kutsutud esinema Eesti juhtivad mereteadlased. Üritus on suunatud nii spetsialistidele kui laiemale üldsusele. Muude teemade hulgas tulevad konverentsil arutusele:
– Merekeskkonna kaugseire.
– Merevee hapestumise tagajärjed.
– Kliimamuutuste ja võõrliikide mõju Läänemere ökosüsteemile.
– Uuemat Läänemere kalandusuuringutest.
– Merepõhja elustiku uuringud ja selle kaardistamine.
– Mereruumi planeerimine ja kumulatiivsete keskkonnariskide hindamine.
– Kontaktmõõtmised kihistunud veesambaga Läänemeres.
– Suurvetikate kultiveerimise võimalused Läänemeres.

Täpsem info siit: http://www.sea.ee/avalehekulg/uudised/konverents-eesti-mereteadus-2018/

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh 22.02.2018. a Tartu Ülikooli e-teadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.02.2018 – 28.02.2018. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 8 muutunud, 1 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (11 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 9 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.02 – 28.02.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku 3 tk):

Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 25.01.2018 määrus nr 9
jõustumiskuupäev 09.02.2018

Taarikõnnu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 18.01.2018 määrus nr 5
jõustumiskuupäev 02.02.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 8 tk (kokku 20 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Taimekaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Maaparandusseadus
Riigikogu 22.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Loomakaitseseadus
Riigikogu 13.12.2000 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2001

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 2 tk):

Piirkondlik veekaitse toetus
Maaeluministri 16.02.2018 määrus nr 9
jõustumiskuupäev 23.02.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku 2 tk):

Timmase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.04.2004 määrus nr 179
jõustumiskuupäev 09.05.2004

Taarikõnnu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.05.2001 määrus nr 189
jõustumiskuupäev 04.06.2001

Tagasi üles