Arhiiv 01.02.2019 – 28.02.2019. a

Vääriselupaikade uurimisest. Eesti Looduseuurijate Selts pidas 24. jaanuaril Tartus seminari “Vääriselupaigad Eestis”. Seminaril räägiti vääriselupaikade kontseptsioonist ja kaitsest, Eesti metsades leiduvate vääriselupaikade tüüpidest ja liigirikkusest, samuti vääriselupaikade olukorrast riigimetsas ja nende kaardistamise plaanidest. Seminari ettekannete videokokkuvõtted avaldati 2019. a veebruaris – https://www.youtube.com/playlist?list=PLIw8G991bdnHr1fUdd-fpDsV6tvfKPf9n

Kokkuvõtte koostamisel kasutati seminari kohta koostatud pressiinfot.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.02.2019 – 28.02.2019. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.02 – 28.02.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 17 tk):

Apollo meremadaliku looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 31.01.2019 määrus nr 6
jõustumiskuupäev 15.02.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 12 tk):

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 10 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 0 tk):

Esitatavad puuduvad.

Tagasi üles