Arhiiv 01.02.2020 – 29.02.2020. a

Valminud on mürakaardi koostamise juhend kohalikele omavalitsustele ja müraekspertidele. Keskkonnaõiguse Keskusel (www.k6k.ee) on valminud juhend, mis aitab kohalike omavalitsuste ametnikke ning müraeksperte mürakaartide ning nende põhjal loodavate tegevuskavade koostamisel. Juhendi valmimist toetas Keskkonnainvesteeringutue Keskus. Juhendi ja sellega seotud taustteabe leiate siit – http://k6k.ee/k6k/uudised/murakaardi-koostamise-juhend-kohalikele-omavalitsustele-ja-muraekspertidele

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.02.2020 – 29.02.2020. a. kohta. Sisaldab infot 0 jõustunud, 3 muutunud, 0 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (12 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 3 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.02 – 29.02.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 23 tk):

Esitatavaid akte ei fikseeritud.

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 3 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 15 tk):

Rapla maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid
Vabariigi Valitsus 25.08.2016 määrus nr 92
jõustumiskuupäev 06.09.2016

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid
Vabariigi Valitsus 05.10.2006 määrus nr 213
jõustumiskuupäev 27.10.2006

Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused
Vabariigi Valitsus 30.05.2000 määrus nr 174
jõustumiskuupäev 01.07.2000

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 28 tk):

Esitatavaid akte ei fikseeritud.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetatavad tegevused, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord
Keskkonnaminister 17.02.2006 määrus nr 13
jõustumiskuupäev 26.02.2006

Tagasi üles