Arhiiv 01.03.2018 – 31.03.2018. a

Keskkonnakasutusele määratakse hinda. 28.03.2018. a tutvustati Tallinnas Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise esimese etapi analüüsi. Sellega on tehtud esimene osa uuringust, mis võimaldab meie keskkonnakasutusele määrata hinna.

Selliste uuringutega soovib Keskkonnaministeerium riigis saavutada olukorra, kus keskkonna-, majandus- ja sotsiaalpoliitiliste otsuste tegemisel arvestatakse keskkonnakasutuse mõjudega. St, et ideaalis peaks toodete ja teenuste hinnas olema arvesse võetud ka kaasnev keskkonnamõju (võimalusel ka positiivne, kui see esineb). Keskkonna välismõjude rahasse hindamise analüüsi esimene etapp ongi esimeseks sammuks nende rahasse hindamise teest. Täpsem info siit – https://www.envir.ee/et/uudised/riik-paneb-keskkonnakasutuse-rahasse

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh 29.03.2018. a Keskkonnaministeeriumi pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.03.2018 – 31.03.2018. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (16 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 7 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.03 – 31.03.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 6 tk):

Sääre looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 01.03.2018 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 19.03.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 4 tk):

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas
Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 176
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 3 tk):

Sääre looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 01.03.2018 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 19.03.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 1 tk):

Siinkohal ei esitleta kehtetuid akte.

Tagasi üles