Arhiiv 01.03.2019 – 31.03.2019. a

LIFE programmi infopäev. 10. aprillil kell 9:30-14:00 toimub RMK suures saalis (Toompuiestee 24, Tallinn) LIFE programmi 2019. a taotlusvooru ning programmi tingimuste ja võimaluste tutvustamine. LIFE programmiga (Euroopa Komisjoni finantsinstrument) rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus. Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Looduskaitseprojektidest toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilisi meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust. Samuti toetakse projekte, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnaprobleemidest. Infopäeval osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine: https://goo.gl/forms/jtc609et9h9t1DQP2

Kokkuvõtte koostamisel kasutati seminari kohta koostatud pressiinfot.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.03.2019 – 31.03.2019. a. kohta. Sisaldab infot 5 jõustunud, 17 muutunud, 5 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 3. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (9 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 0 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.03 – 31.03.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 5 tk (kokku, koos EL aktidega 20 tk):

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 19
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 20
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.02.2019 määrus nr 11
jõustumiskuupäev 11.03.2019

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus
Riigikogu 20.02.2019 seadus
jõustumiskuupäev 24.03.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 17 tk (kokku, koos EL aktidega 45 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Seadme ohutuse seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas
Vabariigi Valitsuse 15.09.2005 määrus nr 237
jõustumiskuupäev 15.09.2005

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigikogu 14.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Keskkonnaregistri seadus
Riigikogu 19.06.2002 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2003

Keskkonnajärelevalve seadus
Riigikogu 06.06.2001 seadus
jõustumiskuupäev 07.07.2001

Loomakaitseseadus
Riigikogu 13.12.2000 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2001

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 5 tk (kokku, koos EL aktidega 18 tk):

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 18
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Parmu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 19
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Suurekivi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrus nr 20
jõustumiskuupäev 22.03.2019

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 26.02.2019 määrus nr 11
jõustumiskuupäev 11.03.2019

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus
Riigikogu 20.02.2019 seadus
jõustumiskuupäev 24.03.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku, koos EL aktidega 11 tk):

Parmu looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 07.07.2006 määrus nr 155
jõustumiskuupäev 29.07.2006

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 21.12.1998 määrus nr 291
jõustumiskuupäev 08.01.1999

Tagasi üles