Arhiiv 01.03.2020 – 31.03.2020. a

Virtuaalne Eesti Loodusmuuseum on külastajatele avatud.  Selle aasta märtsist on Eesti Loodusmuuseum avatud ka virtuaalselt – loodusmuuseumi kodulehe kaudu saab iga huviline tutvuda nii muuseumi püsinäitustega kui ka viimaste, sh möödunud, ajutiste näitustega. Lisaks virtuaalsele jalutuskäigule näitusesaalides, saab kuulata eesti-, vene- ja ingliskeelset audiogiidi, vaadata videoid ning mängida mänge. Virtuaalse loodusmuuseumi külastamine (https://www.loodusmuuseum.ee/virtuaalmuuseum) on kõigile tasuta. Kes soovib siiski muuseumit piletiostuga toetada, saab seda teha loodusmuuseumi kodulehel.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje/dokumendi alusmaterjale (sh asjakohast infokirja).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.03.2020 – 31.03.2020. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (10 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 5 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.03 – 31.03.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 17 tk):

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord
Riigihalduse minister 26.02.2020 määrus nr 7
jõustumiskuupäev 02.03.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 7 tk):

Elektri tootmise eest perioodil 2013-2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord
Keskkonnaminister 24.11.2016 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 9 tk):

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 26.03.2020 määrus nr 23
jõustumiskuupäev 10.04.2020

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 1 tk):

Asjakohased ehk siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles