Arhiiv 01.05.2018 – 31.05.2018. a

Rännakud suvistesse looduslikesse pühapaikadesse. 23.05.2018. a avaldas FSC Eesti (https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc/eesti-fsc) pressiteate, milles teatatakse kaardirakenduse valmimisest, mis käsitleb Eesti looduslikke pühapaikasid. Vastav kaardirakendus võimaldab suvist Eestit avastada uuel moel, külastades nii kodukoha lähedusse kui ka kaugemale jäävaid ning Eesti kultuuripärandiga seostatavaid pühapaikasid. Looduslike pühapaikade ehk hiite näol on tegu maailma vanimate looduskaitsealadega, millel on lisaks keskkonnaväärtusele ka ülioluline pärimuslik ja kultuuriline roll. Uuringute kohaselt peab hiite kaitsmist oluliseks lausa 86% Eesti elanikkonnast. Tuntuimaid looduslikke pühapaiku on näiteks Tamme-Lauri tamm, Taevaskoda ja Pühajärv. Pühapaikade kaardirakendusega saab tutvuda siin: https://xgis.maaamet.ee/pyhapaigad

Kokkuvõtte koostamisel kasutati FSC Eesti (https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc/eesti-fsc) pressiteadet.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.05.2018 – 31.05.2018. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (14 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 11 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.05 – 31.05.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

  1. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid
    Maaeluministri 17.05.2018 määrus nr 28
    jõustumiskuupäev 22.05.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 3 tk):

Kalapüügieeskiri
Vabariigi Valitsuse 16.06.2016 määrus nr 65
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

  1. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid
    Maaeluministri 17.05.2018 määrus nr 28
    jõustumiskuupäev 22.05.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 3 tk):

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks
Maaeluministri 03.06.2015 määrus nr 63
jõustumiskuupäev 08.06.2015

Tagasi üles