Arhiiv 01.05.2019 – 31.05.2019. a

Keskkonnaameti koolitusprogrammi koondkogumik ning keskkonnamõjude hindamiste andmebaas. Keskkonnaamet korraldas 2018. a SA KIK ja teiste partnerite abil koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste spetsialistidele. Koolitusprogrammi eesmärgiks oli täiendada kohalike omavalitsuste töötajate teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd. Nüüdne dokument võtab vastava koolitustegevuse kokku, pakkudes väga erinevat teavet, mida igapäevaselt võib vaja minna ka muude valdkondade esindajatel. Tutvu dokumendiga – https://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2019/02/KOV-k%C3%A4siraamat-2018.pdf

Lisaks on Keskkonnaameti poolt loodud keskkonnamõjude hindamiste andmebaas. Vastav andmebaas sisaldab heaks kiidetud või nõuetele vastavaks tunnistatud KMH aruandeid. Dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti e-teenuste kaudu: https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_list&desktop=1017&act=avalik_info&tid=60479

Keskkonnaamet koondab omalt poolt ka strateegiliste dokumentide mõjuhindamiste aruandeid, kuid vastav töö on veel pooleli.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Keskkonnaameti kodulehti (https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kohalikule-omavalitsusele ja https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_list&desktop=1017&act=avalik_info&tid=60479)..

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.05.2019 – 31.05.2019. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 4 muutunud, 0 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (11 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.05 – 31.05.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 2 tk):

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 25.04.2019 määrus nr 41
jõustumiskuupäev 10.05.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 4 tk (kokku, koos EL aktidega 11 tk):

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas
Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 175
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 15.12.2005 määrus nr 312
jõustumiskuupäev 08.01.2006

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku, koos EL aktidega 1 tk):

Siinkohal esitatavad aktid puuduvad.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku, koos EL aktidega 4 tk):

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 27.07.2000 määrus nr 253
jõustumiskuupäev 05.08.2000

Tagasi üles