Arhiiv 01.06.2018 – 30.06.2018. a

Negavatt konkurss – uued ressursisäästu ideed. 6. juunil toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ressursisäästu konkursi Negavatt superfinaal (viiendat korda). 10 000-eurose peaauhinna sai meeskond Circup, kes toodab tanklatesse ja kohvipoodidesse mõeldud ning kuivjää tehnoloogial põhinevaid masinaid, võimaldamaks korduvkasutatavate topside kiiret pesemist. Teisele kohale tuli võistkond 3Cular, kes teeb võimalikuks saepurumassist 3D-printimise ning seeläbi keeruliste detailide loomise. Kolmandale kohale jõudis meeskond Ressursikasutuse e-hindamine, kes teeb veebirakenduse, mille abil saavad Eesti lasteaiad ja üldhariduskoolid hinnata enda ressursside kasutamist ja keskkonnamõjusid. Neid ja teisi ideid vaata täpsemalt siit – https://www.negavatt.ee/osalejad2018

Kokkuvõtte koostamisel kasutati Negavatt (https://www.negavatt.ee/) kodulehekülge.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.06.2018 – 30.06.2018. a. kohta. Sisaldab infot 1 jõustunud, 1 muutunud, 1 lisandunud ja 0 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (19 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 10 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.06 – 30.06.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 1 tk (kokku 6 tk):

Meetme “Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord
Keskkonnaministri 25.05.2018 määrus nr 13
jõustumiskuupäev 01.06.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Loomakaitseseadus
Riigikogu 13.12.2000 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2001

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 1 tk (kokku 5 tk):

Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord
Keskkonnaministri 07.06.2018 määrus nr 16
jõustumiskuupäev 15.06.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 0 tk (kokku 0 tk):

Puudusid sellel perioodil.

Tagasi üles