Arhiiv 01.09.2018 – 30.09.2018. a

Jääkreostusobjektide koondandmed Keskkonnaregistris. Keskkonnaregistrist (http://register.keskkonnainfo.ee) on kättesaadavad jääkreostusobjektidega seonduvad infomaterjalid ja dokumendid. Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi koostööna on avalikustatud üle 800 erineva dokumendi, mis sisaldavad reostusuuringute ja inventariseerimiste aruandeid, jääkreostuse eemaldamise ja ohutustamisega seonduvaid hinnanguid, tööde projekte ja projektide lõpparuandeid ning palju muid olulisi ja huvitavaid materjale. Jääkreostusobjektide andmed on leitavad Keskkonnaohtlike objektide otsinguga, valides tüübiks Jääkreostusobjekt. Objekti juurest tuleb valida leht Seotud dokumendid.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh Keskkonnaagentuuri uudist (https://keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/koik-jaakreostusobjektidega-seonduvad-infomaterjalid-uhes-kohas).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.09.2018 – 30.09.2018. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 2 muutunud, 0 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (15 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 14 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.09 – 30.09.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku 4 tk):

Kurimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 27.08.2018 määrus nr 79
jõustumiskuupäev 08.09.2018

Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 27.08.2018 määrus nr 80
jõustumiskuupäev 08.09.2018

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 2 tk (kokku 14 tk):

Jahieeskiri
Keskkonnaministri 28.05.2013 määrus nr 32
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas
Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrus nr 144
jõustumiskuupäev 10.07.2005

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 0 tk (kokku 1 tk):

Ei ole esitatud ühtegi akti.

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku 3 tk):

Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 28.06.2000 määrus nr 215
jõustumiskuupäev 06.07.2000

Kurimetsa looduskaitseala kaitse alla võtmise, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 17.11.1998 määrus nr 257
jõustumiskuupäev 24.11.1998

Tagasi üles