Arhiiv 01.12.2018 – 31.12.2018. a

Kogumik – Säästva arengu näitajad. Kogumik ilmus 30.11.2018. a e-väljaandena (https://www.stat.ee/valjaanne-2018_saastva-arengu-naitajad). Kogumikus on esitatud 87 näitajat, mille alusel saab mh aimdust, milline on Eesti areng ÜRO üleilmsete säästva arengu eesmärkide taustal? Kuigi põhitähelepanu on suunatud säästvale arengule, pakub väljaanne silmaringi avardavat lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati mh Statistikaameti kodulehekülge – https://www.stat.ee/valjaanne-2018_saastva-arengu-naitajad

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.12.2018 – 31.12.2018. a. kohta. Sisaldab infot 8 jõustunud, 24 muutunud, 2 lisandunud ja 1 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (23 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 12 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.12 – 31.12.2018): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 8 tk (kokku 57 tk):

Haavakannu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 118
jõustumiskuupäev 28.12.2018

Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.11.2018 määrus nr 108
jõustumiskuupäev 14.12.2018

Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 103
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 104
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Sadramõtsa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 105
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 106
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Iisaku maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 22.11.2018 määrus nr 107
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Maaparandusseadus
Riigikogu 16.05.2018 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 24 tk (kokku 62 tk):

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Seadme ohutuse seadus
Riigikogu 18.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Planeerimisseadus
Riigikogu 28.01.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Kalandusturu korraldamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Biotsiidiseadus
Riigikogu 14.05.2009 seadus
jõustumiskuupäev 19.06.2009

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas
Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrus nr 176
jõustumiskuupäev 14.08.2006

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas
Vabariigi Valitsuse 15.09.2005 määrus nr 237
jõustumiskuupäev 15.09.2005

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigikogu 14.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Veeseadus
Riigikogu 11.05.1994 seadus
jõustumiskuupäev 16.06.1994

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku 46 tk):

Haavakannu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määrus nr 118
jõustumiskuupäev 28.12.2018

Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 29.11.2018 määrus nr 108
jõustumiskuupäev 14.12.2018

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 1 tk (kokku 19 tk):

Maaparandusseadus
Riigikogu 22.01.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2003

Tagasi üles