Arhiiv 01.09.2019 – 30.09.2019. a

Konverentsidest – „RMK looduskaitsest“ ning „Ringmajandus“. Tulekul on kaks konverentsi, mida lühidalt alljärgnevalt tutvustame.

RMK looduskaitsekonverents saab toimuma 4-5. novembril. Konverentsil arutatakse nii elupaikade ja populatsioonide taastamistööde tulemuslikkuse kui ka nendega kaasnevate konfliktiolukordade üle. Konverentsile registreerimine on avatud kuni 28. oktoobrini. Programmi ja registreerimisvormi leiab siit: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/looduskaitsetood/looduskaitsekonverents-2019

Ringmajanduse konverents toimub 5-6. novembril. Eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele ringmajanduse põhimõtteid, edulugusid ja algatusi, et kiirendada üleminekut ringsema Eesti suunal. Loe lähemalt ringmajanduse konverentsi kodulehelt (sh registreerimisinfo): www.ringmajandus.eu

Kokkuvõtte koostamisel kasutati konverentside infokirju.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.09.2019 – 30.09.2019. a. kohta. Sisaldab infot 2 jõustunud, 2 muutunud, 2 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (17 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 3 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.09 – 30.09.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 8 tk):

Lindi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.09.2019 määrus nr 80
jõustumiskuupäev 27.09.2019

Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.08.2019 määrus nr 75
jõustumiskuupäev 13.09.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 38 tk):

Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 154
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas
Vabariigi Valitsuse 16.06.2005 määrus nr 144
jõustumiskuupäev 10.07.2005

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 12 tk):

Lindi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.09.2019 määrus nr 80
jõustumiskuupäev 27.09.2019

Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 30.08.2019 määrus nr 75
jõustumiskuupäev 13.09.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 16.11.1999 määrus nr 356
jõustumiskuupäev 29.11.1999

Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 05.05.1998 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 20.05.1998

Tagasi üles