Arhiiv 01.11.2019 – 30.11.2019. a

Valminud on radooniriski veebikaart. Eesti Geoloogiateenistuse (https://www.egt.ee) eestvedamisel on valminud Eesti pinnase radooniriski kaart, mis koondab pea kahe aastakümne jooksul tehtud radooniuuringute andmeid ja nende alusel määratletud riskihinnanguid (asjakohase üldistusmääraga). Kaardil esitatud andmete vastu on aastate jooksul huvi järjest kasvanud seoses ka kaasaegse energiasäästliku ehitusviisiga ja 2018 a Eesti poolt üle võetud EL liidu direktiiviga: Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel.

Radooniriski kaarti (leitav ka EGT kaardirakenduste portaalist), mis hõlbustab nt hoonete korrektsemat planeerimist ja projekteerimist, on plaanis uuendada vastavalt uute andmete olulisele lisandumisele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Kaardirakenduse kõrval on esitatud ka lühitutvustus, mis annab põgusa ülevate radoonist, selle levikust ja mõõtmisest ning suunab edasise ja täpsema huvi korral lugejad Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlase juurde (Petersell jt. 2017).

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebirakenduse infomaterjale.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.11.2019 – 30.11.2019. a. kohta. Sisaldab infot 5 jõustunud, 4 muutunud, 5 lisandunud ja 3 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 1. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (15 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 2 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.11 – 30.11.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 5 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 29 tk):

Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaministri 18.11.2019 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 30.11.2019

Järveküla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 87
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 90
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 91
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 5 tk):

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas
Vabariigi Valitsuse 01.06.2006 määrus nr 129
jõustumiskuupäev 15.06.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas
Vabariigi Valitsuse 09.06.2005 määrus nr 125
jõustumiskuupäev 24.06.2005

Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 10.06.1998 määrus nr 129
jõustumiskuupäev 19.06.1998

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 5 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 51 tk):

Järva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaministri 18.11.2019 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 30.11.2019

Järveküla looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 87
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 90
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 14.11.2019 määrus nr 91
jõustumiskuupäev 29.11.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 3 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 3 tk):

Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 11.08.2005 määrus nr 207
jõustumiskuupäev 21.08.2005

Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsuse 13.11.2001 määrus nr 351
jõustumiskuupäev 23.11.2001

Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 26.10.1999 määrus nr 322
jõustumiskuupäev 01.11.1999

Tagasi üles