Arhiiv 01.12.2019 – 31.12.2019. a

Uude aastasse uusi teadmisi! Uude aastasse soovime põnevaid ja arendavaid väljakutseid! 2020. a sissejuhatuseks sobib silmas pidada Keskkonnaõiguse Keskuse koolituste lehekülge (http://www.k6k.ee/k6k/uudised/keskkonnaoiguse-keskuse-koolitused-2020). Tänaseks on teada juba kolm põnevat koolitust, neist lühidalt ka alljärgnevalt.

Keskkonnamõju hindamise reeglid ja praktika kohaliku omavalitsuse ametnikele (23.01.20) – antakse ülevaate sellest, millised on keskkonnamõju hindamise olulisemad nõuded ning kuidas neid praktikas edukalt rakendada.

Keskkonnaõiguse põhialused juriidilise erihariduseta huvilistele (05.02.20) – antakse ülevaate nii keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kui ka valdkondlike regulatsioonide põhinõuetest ning kõige olulisematest pretsedentidest Riigikohtult ning EL kohtutelt.

Uued arengud ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas kohaliku omavalitsuse ametnikele (19.02.20) – antakse ülevaate seadusandlusest ja kohtupraktikast tulenevatest uutest arengutest ehitamise ja ruumilise planeerimise valdkonnas.

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud veebilehekülje materjale.

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.12.2019 – 31.12.2019. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 12 muutunud, 7 lisandunud ja 2 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i süsteemis oli kommenteeritud akte kokku vähemalt 2. ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (16 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 1 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.12 – 31.12.2019): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 52 tk):

Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 104
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Tupenurme maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 105
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Paope looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 106
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaminister 11.12.2019 määrus nr 68
jõustumiskuupäev 23.12.2019

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 12 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 30 tk):

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Osmussaare maastikukaitseala moodustamine ning Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Vabariigi Valitsus 14.03.1996 määrus nr 78
jõustumiskuupäev 28.03.1996

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 7 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 62 tk):

Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 109
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 110
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.12.2019 määrus nr 111
jõustumiskuupäev 10.01.2020

Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 104
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Tupenurme maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 105
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Paope looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 12.12.2019 määrus nr 106
jõustumiskuupäev 27.12.2019

Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Keskkonnaminister 11.12.2019 määrus nr 68
jõustumiskuupäev 23.12.2019

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 18 tk):

Paope looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 26.10.2006 määrus nr 224
jõustumiskuupäev 11.11.2006

Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm
Vabariigi Valitsus 26.04.2004 määrus nr 121
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Tagasi üles