Arhiiv 01.12.2020 – 31.12.2020. a

Kaitsealadel liikumise piirangud nüüdsest Maa-ameti kaardirakenduses. 03.12.2020. a avaldati Keskkonnaameti pressiteade, kus toodi välja, et koostöös Maa-ametiga tehti Looduskaitse kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks teave looduses liikumise piirangute kohta. Ka mobiiltelefonis töötav kaardirakendus kuvab nüüd lisakihina kaitsealade liikumispiiranguid, et inimesed teaksid nendega looduses liikudes arvestada.

„Lihtsalt mõistetav kaardirakendus muudab kaitse-eeskirjas kehtestatud liikumispiirangute info inimestele hõlpsalt kättesaadavaks ja vähendab teadmatusest tingitud häiringuid tundlikele liikidele,“ märkis Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Kaja Lotman. Kaardirakendusse on lisatud ka piirangute kehtivusajad ja kehtivad erandid. Piiranguajal on teatavates paikades liikumiseks vaja taotleda Keskkonnaameti luba, seda saab teha Keskkonnaameti kodulehel.

Lisaks sisu uuendamisele muutus Maa-ameti geoportaalis ka Looduskaitse kaardirakenduse tehniline lahendus seoses X-GIS 2 kasutajaliidesele üleminekuga. Kõik Maa-ameti geoportaali Flash kaardirakendused lõpetavad aastavahetusel toimimise, seega on see samm lähemale Flash kasutajaliidesest loobumisele.

Põnevaid avastusi looduses ka 2021. a!

Kokkuvõtte koostamisel kasutati tutvustatud dokumentide alusmaterjale (sh viidatud interneti lehekülgesid).

ESTLEX – keskkonnaalaste õigusaktide kokkuvõte: avaldatud uudiskirja perioodi 01.12.2020 – 31.12.2020. a. kohta. Sisaldab infot 4 jõustunud, 25 muutunud, 2 lisandunud ja 11 kehtetuks tunnistatud õigusakti kohta. Lisateave: ESTLEX-i infokiri kirjeldas eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee/) viimase kuu jooksul sisestatud ja menetluses olevaid olulisemaid keskkonnaalaseid eelnõusid (7 akti). Riigikogu eelnõude seast oli esitletud 6 akti.

Keskkonnaveeb (rubriik Õigus – teised Keskkonnaveebi jaotised suletud)

Esitletud (ESTLEXi (http://www.estlex.ee/) e-uudiskiri Keskkonnaveebile – 01.12 – 31.12.2020): jõustunud, muutunud, lisandunud, kehtetud.

Jõustunud – siin esitletud 4 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 7 tk):

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal
Keskkonnaminister 28.12.2020 määrus nr 61
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 17.12.2020 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks
Vabariigi Valitsus 27.11.2020 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 04.12.2020

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal
Keskkonnaminister 23.11.2020 määrus nr 55
jõustumiskuupäev 01.12.2020

Tagasi üles

Muutunud – siin esitletud 25 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 164 tk):

Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seadus
Riigikogu 26.02.2020 seadus
jõustumiskuupäev 23.03.2020

Veeseadus
Riigikogu 30.01.2019 seadus
jõustumiskuupäev 01.10.2019

Maapõueseadus
Riigikogu 27.10.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Atmosfääriõhu kaitse seadus
Riigikogu 15.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kiirgusseadus
Riigikogu 08.06.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.11.2016

Keskkonnaseire seadus
Riigikogu 04.05.2016 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Kemikaaliseadus
Riigikogu 29.10.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.12.2015

Kalapüügiseadus
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Ehitusseadustik
Riigikogu 11.02.2015 seadustik, koodeks
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
Riigikogu 19.11.2014 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2015

Tööstusheite seadus
Riigikogu 24.04.2013 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2013

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
Riigikogu 16.02.2011 seadus
jõustumiskuupäev 01.08.2014

Keskkonnavastutuse seadus
Riigikogu 14.11.2007 seadus
jõustumiskuupäev 16.12.2007

Mahepõllumajanduse seadus
Riigikogu 20.09.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Metsaseadus
Riigikogu 07.06.2006 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2007

Keskkonnatasude seadus
Riigikogu 07.12.2005 seadus
jõustumiskuupäev 01.01.2006

Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas
Vabariigi Valitsus 05.05.2005 määrus nr 93
jõustumiskuupäev 20.05.2005

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Riigikogu 22.02.2005 seadus
jõustumiskuupäev 03.04.2005

Naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seadus
Riigikogu 17.06.2004 seadus
jõustumiskuupäev 23.07.2004

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Pakendiseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.06.2004

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
Riigikogu 14.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Jäätmeseadus
Riigikogu 28.01.2004 seadus
jõustumiskuupäev 01.05.2004

Väetiseseadus
Riigikogu 11.06.2003 seadus
jõustumiskuupäev 01.09.2003

Keskkonnajärelevalve seadus
Riigikogu 06.06.2001 seadus
jõustumiskuupäev 07.07.2001

Tagasi üles

Lisandunud – siin esitletud 2 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 4 tk):

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2021. aastal
Keskkonnaminister 28.12.2020 määrus nr 61
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 17.12.2020 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 01.01.2021

Tagasi üles

Kehtetud – siin esitletud 11 tk (kokku (loetelus võivad olla ka EL aktid) 28 tk):

Iisaku maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 22.11.2018 määrus nr 107
jõustumiskuupäev 10.12.2018

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 21.06.2018 määrus nr 48
jõustumiskuupäev 13.07.2018

Jõuga maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 31.08.2017 määrus nr 138
jõustumiskuupäev 10.09.2017

Smolnitsa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 29.12.2016 määrus nr 160
jõustumiskuupäev 14.01.2017

Selisoo looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 01.10.2015 määrus nr 97
jõustumiskuupäev 16.10.2015

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus
Keskkonnaminister 31.03.2008 määrus nr 12
jõustumiskuupäev 10.04.2008

Agusalu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 18.05.2007 määrus nr 152
jõustumiskuupäev 02.06.2007

Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.05.2007 määrus nr 135
jõustumiskuupäev 18.05.2007

Struuga maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 09.05.2007 määrus nr 139
jõustumiskuupäev 25.05.2007

Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 11.05.2006 määrus nr 109
jõustumiskuupäev 29.05.2006

Kurtna maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Vabariigi Valitsus 19.05.2005 määrus nr 103
jõustumiskuupäev 30.05.2005

Tagasi üles