Ettevõtte keskkonnajuhi teenus

Juhul, kui Teil pole piisavalt vaba raha, et võtta töölepingu alusel tööle enda ettevõttesse keskkonnaküsimustega tegelevat töötajat või pole keskkonnaalast tegevust piisavalt, et oleks otstarbekas eraldi töötajat palgata, siis parim lahendus Teie jaoks on lahendada oma ettevõtte keskkonnajuhtimise ja keskkonnakorraldusega seotud küsimused koos meiega. See aitab Teil säästa raha tööjõukuludelt ja annab Teile rohkem aega keskenduda firma põhitegevusele.

OÜ Alkranel keskkonnaspetsialistid teevad endale selgeks Teie ettevõtte tegevusega seotud teemad ja on valmis Teie ettevõtet abistama järgmistes keskkonnajuhtimist ja keskkonnakorraldust puudutavates küsimustes:

 • Keskkonnalubadega seotud küsimused ja keskkonnalubade taotluste koostamine
 • Ettevõtte tegevuse keskkonnaülevaate koostamine ja asjakohaste keskkonnaaspektide määratlemine
 • Keskkonnaaruannete koostamine
 • Keskkonnatasude deklaratsioonide koostamine
 • Roheliste ehk keskkonnahoidlike hangete läbiviimine
 • Ressursitõhususe küsimuste lahendamisel abistamine
 • Suhtlus Keskkonnaameti ja vajadusel teiste ametkondadega.

Täpsem info teenuse kohta Alar Noorvee (tel: +372 55 40 579; alar@alkranel.ee)

Tööd (8)

 • Klient: Rait AS

  Rait AS välisõhusaaste aastaaruande ja kvartali keskkonnatasude deklaratsioonide koostamine

 • Klient: Birger OÜ

  Birger OÜ välisõhu saaste kvartali keskkonnatasu deklaratsioonide koostamine ja õhusaaste aastaaruannete koostamine

 • Klient: Kane Metall AS

  AS Kane Metall välisõhusaaste aastaaruande ja kvartali keskkonnatasude deklaratsioonide koostamine

 • Klient: PT Auto OÜ

  PT Auto OÜ välisõhusaaste aastaaruande koostamine süsteemis OSIS

 • Klient: Priaal OÜ

  Priaal OÜ välisõhusaaste aastaaruande koostamine süsteemis OSIS

 • Klient: Saint-Gobain Glass Estonia AS

  Saint-Gobain Glass Estonia SE õigusaktide koondregistri sisu ülevaatus

 • OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinesid

  6. veebruaril 2017 kanti Äriregistrisse OÜ Alkranel ja OÜ AquaProject ühinemine ning OÜ AquaProject on registrist kustutatud. Kõik OÜ AquaProject (registrikood 11408744) vara, lepingulised kohustused ja õigused on peale ühinemist üle antud OÜ-le Alkranel (registrikood 10607878). OÜ Alkranel klientidele seoses ühinemisega muutusi ei kaasne.

 • Klient: Finmec AS

  Finmec AS välisõhusaaste aastaaruande koostamine süsteemis OSIS