Visualiseerimine ja kaartide kujundamine - GIS rakendused ja kaartide koostamine ning olemasolevate kaartide täiendamine

Alkranel OÜ saab pakkuda erinevate geoinfosüsteemide (GIS) rakenduste väljatöötamist ning selle alast nõustamist. Samuti tegeleme kaartide koostamise ning olemasolevate kaartide täiendamisega (nt üld-, detail- ja teemaplaneeringute kaardid). Üldplaneeringute kaarte oleme täiendanud alates 2009. aastast, kuid geoinfosüsteemide alast töökogemust oleme kogunud alates 2000. aastast.

Tööd (9)

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel

 • Klient: Generaator AS

  Kõrgusandmete analüüs

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

  Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

 • Klient: Koprapere OÜ

  Lüganuse valla ühe piirkonna puurkaevude veeklasside kaardistamine

 • Klient: Generaator AS

  Eksperthinnang – paisutusala (Leevaku) ja Võhandu jõe korrastustingimused

 • Klient: RevalGate Holding OÜ

  Kõrgusandmete töötlus

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine.

 • Klient: Are Vallavalitsus

  Are valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

  Üldplaneeringu kaartide koostamine ja seletuskirja koostamise nõustamine

 • Klient: Saarde Vallavalitsus

  Eesti Veevärk Tehnika AS Kilingi-Nõmme linna kanalisatsioonitorustike TV uuringu kaardiandmete digitaliseerimine

  Teostati:
  • Käsijooniste digitaliseerimine AutoCADis.
  • Kaardile uuringupunktide numbrite kandmine – andmed koondandmete failidest.
  • Kaardile uuritud torustike diameetrite kandmine (diameeter esitletakse toru kogupikkuse, mitte iga uuringupunkti juures) – andmed koondandmete failidest.
  • AutoCAD joonise konverteerimine MapInfo verisooni.