Jäätmehoolduseeskirjade koostamine

Alkranel OÜ on jäätmehoolduseeskirju koostanud alates 2004. aastast. Lisaks saame pakkuda jäätmehoolduseeskirja tarbeks tehtavate uuringute, analüüside, eksperthinnangute, ekspertiiside, rahastustaotluste koostamise, mõju hindamise jms läbiviimist.

Tööd (3)

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekäitluseeskirja ajakohastamine

 • Klient: Tori Vallavalitsus

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmemajandusalaste õigusaktide koostamine

  OÜ Alkranel koostas Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmehoolduseeskirja, jäätmevaldajate registri asutamise määruse ja registri pidamise korra, korraldatud jäätmeveo korra ning korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamise dokumentatsiooni.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmehoolduseeskirja koostamine

  Eesmärk: jäätmehoolduseeskirja koostamine.