Jäätmekavad

Alkranel OÜ koostab jäätmekavasid nii kohalikele omavalitsustele kui ka ettevõtetele.

Alkranel OÜ on jäätmekavasid ning selle alase nõustamisega tegelenud alates 2003. aastast.

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust jäätmekavast ning seada kohalikul tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.

Tööd (28)

 • Klient: Pärnu Linnavalitsus

  Pärnu linna jäätmekava 2019-2023

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava 2019-2023

 • Klient: Kastre Vallavalitsus

  Kastre valla jäätmekava 2018-2022

 • Klient: Sauga Vallavalitsus, Halinga Vallavalitsus, Are Vallavalitsus

  Are, Halinga ja Sauga valdade ühise jäätmekava 2016-2020 koostamine

 • Klient: Kaitseministeerium

  Kaitseväe jäätmekava koostamine

 • Klient: Jõgeva Linnavalitsus

  Jõgeva linna jäätmekava aastateks 2013-2020 koostamine

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku valla jäätmekava koostamine aastateks 2012-2016

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekava ajakohastamine aastateks 2012-2016

 • Klient: Vaivara Vallavalitsus

  Vaivara valla jäätmekava koostamine aastateks 2011-2015

 • Klient: Vaivara Kalmistud SA

  Vaivara valla Riigiküla kalmistu jäätmekava 2010-2015. Jäätmekäitluslahenduste tasuvusuuring

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava ajakohastamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

  Narva-Jõesuu linna jäätmekava koostamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava 2010-2014 koostamine

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Ida-Eesti elanike jäätmeküsitlus

  Ida-Eesti jäätmehoolduskeskuse jäätmekava koostamise raames viidi elanike jäätmekäitlusharjumuste uurimiseks läbi küsitlus.

 • Klient: Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ

  Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Saare valla, Pala valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2010-2015 koostamine

 • Klient: Maardu Linnavalitsus

  Maardu linna jäätmekava uuendamine aastateks 2010-2015

 • Klient: Saue Vallavalitsus

  Saue valla jäätmekava 2008-2012 koostamine

 • Klient: Jõelähtme Vallavalitsus

  Jõelähtme valla jäätmekava 2008-2012 koostamine

 • Klient: Tallinna Keskkonnaamet

  Tallinna jäätmekava ajakohastamine

 • Klient: Kihnu Vallavalitsus

  Kihnu valla jäätmekava koostamine

  OÜ Alkranel koostas Kihnu valla jäätmekava. Jäätmekava eesmärgiks on muu hulgas jäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine Kihnu saarel ning Kihnu jäätmejaama eskiislahenduse väljapakkumine.

 • Klient: Saku Vallavalitsus

  Saku valla jäätmekava 2006 – 2010 koostamine

  Valmis Saku valla jäätmekava 2006 – 2010

 • Klient: Tahkuranna Vallavalitsus

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühise jäätmekava 2005-2009 koostamine

  Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühise jäätmekava 2005-2009 koostamine

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava tööprojekt aastateks 2003-2007

  Eesmärk: määratleda Tartu linna jäätmehoolde alased arengusuunad järgnevateks aastateks. Koostatud jäätmekava esitab Tartu linna üldiseid andmeid, kirjeldab ning analüüsib Tartu jäätmemajanduse hetkeolukorda ja annab ülevaate jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Lisaks sellele püstitab käesolev jäätmekava Tartu jäätmehoolde eesmärgid aastateks 2003-2007 ning esitab jäätmehoolde eesmärkide teostamise tegevuskava.

 • Klient: Harku Vallavalitsus

  Harku valla jäätmekava 2005-2009 koostamine

  Eesmärk: jäätmekava koostamine

 • Klient: Räpina Vallavalitsus

  Räpina valla jäätmekava 2005-2009

  Eesmärk: Räpina valla jäätmemajanduse arendamine.

 • Klient: Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond

  Tartu linna jäätmekava 2005-2009

  Eesmärk: Tartu linna jäätmemajanduse arendamine.

 • Klient: Toila Vallavalitsus

  Toila valla jäätmekava 2004-2009

  Eesmärk: Toila valla jäätmemajanduse arendamine

 • Klient: Tallmac AS

  Maardu linna jäätmekava koosseisus pakendijäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine

  Eesmärk: Maardu linna jäätmemajanduse arendamine